Čtvrtek, 1. prosince 2022

V Plzni by mohlo vzniknout unikátní centrum přírodních věd

30. června 2009
V Plzni by mohlo vzniknout unikátní centrum přírodních věd

Plzeň - Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni připravuje v ČR unikátní vědecko-didaktické centrum přírodních věd. Se Západočeským muzeem plánuje v kampusu na Borech objekt se speciálními laboratořemi, učebnami a zázemím pro čtyři špičková střediska. Cílem je podpořit přírodovědně zaměřené katedry fakulty, zajistit jim lepší podmínky pro vědu a nastartovat výzkum didaktik přírodovědných oborů. Centrum by také školilo budoucí vědce v oboru paleontologie, vzdělávalo učitele a spolupracovalo se základními školami. ČTK to řekl Pavel Mentlík z katedry geografie ZČU, jenž projekt s řešitelským týmem připravuje.

"Chceme tím podpořit přírodní vědy a jejich didaktiku. Centrum zahrne evropské vědecké paleontologické středisko, enviromentální vědecké středisko, středisko didaktik přírodních věd a středisko, jež by poskytovalo pedagogicko-psychologickou podporu," uvedl.

Tažným pracovištěm z hlediska vědy a výzkumu by se stalo paleontologické pracoviště, které má pod Západočeským muzeem tradici a bývá označováno za výjimečné díky vysokému vědeckému výkonu některých odborníků. Na něj by navázalo enviromentální středisko a dále didaktické středisko, jež by řešilo, jak učit přírodovědné obory, navrhovalo možnosti na zvýšení počtu studentů, zlepšení kvality výuky a podobně.

Podle Mentlíka se budou pracoviště fakulty výrazněji podílet na výzkumu a budou mít zajištěny podmínky, aby dělaly vědu. "Zlepšit vědecký výkon potřebujeme, abychom mohli akreditovat další doktorandská studia," řekl. V ČR je projekt ojedinělý. Výjimečný je tím, že vychází z vědy a snaží se o její rozprostření do nejširších vrstev, propojuje muzejní a univerzitní prostředí, zapojit chce i základní školy.

Podle vedoucího paleontologického oddělení muzea Josefa Pšeničky projekt reaguje na současnou restrukturalizaci školství a vědy v Evropě. "Je to ohromná šance, a to i jak zajistit budoucnost pro vědecká pracoviště jako jsou muzea," uvedl. Přírodovědné obory fakulty získají nové prostory, laboratoře i podmínky. "Musí být zřejmé, že člověk na vysoké škole je vědec a vědecké výsledky ho opravňují, aby učil studenty," dodal Mentlík.

Podle děkanky fakulty Jany Coufalové je pokles zájmu o přírodovědné obory celosvětovým problémem. "Centrum se pokusí i navázat na to, co už v této oblasti fakulta a ZČU dělala," uvedla. Dva roky po sobě třeba řešila projekt zaměřený na zvýšení zájmu žáků ZŠ a SŠ v západních Čechách o přírodovědné a technické obory. Centrum bude hledat metody k dosažení zvýšení zájmu i hledat metody, jež uplatní v praxi každý učitel.

Na projekt potřebuje univerzitě několik set milionů Kč. Za peníze by postavila objekt a vybavila laboratoře. Na provoz a rozvoj by si střediska zajišťovala peníze výukou, vědou a výzkumem, prostřednictvím grantů a dalšího vzdělávání učitelů. Fakulta už deklarovala, že centrum je pro ni prioritou. Pokud prostředky z evropského programu Věda a výzkum pro inovace získá, začne centrum fungovat kolem roku 2015.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů