Neděle, 4. prosince 2022

I v rušné Praze lze nalézt tiché oázy panenské přírody

14. červenece 2009
I v rušné Praze lze nalézt tiché oázy panenské přírody

Praha - Přestože je Praha spíše symbolem velkoměstského ruchu, nemusí její návštěvníci a obyvatelé toužící po procházkách přírodou jezdit ven. Přímo v Praze se totiž nachází 88 chráněných přírodních lokalit o rozloze více než 2220 hektarů. Nabídka klidných zákoutí je navíc rozmanitá - jsou zde vodní plochy, louky i lesní porosty.

Sedm lokalit má status národní přírodní památky (Barrandovské skály, Cikánka, Dalejský profil, Lochkovský profil, oblast U Nového mlýna, Požáry a Letiště Letňany), 15 je označováno jako přírodní rezervace a zbytek jsou přírodní památky. Na pražské území také částečně zasahuje chráněná krajinná oblast Český kras.

Národní přírodní památkou (NPP) se rozumí menší přírodní útvar, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. Často jde o geologicky cennou oblast, o naleziště zkamenělin, místo s výskytem ohrožených živočišných druhů nebo o vzácné ekosystémy.

K pražským přírodním rezervacím, což jsou menší území mimořádných přírodních hodnot s přirozenými ekosystémy, patří například Divoká Šárka, Homolka, Chuchelský háj, Klánovický les, Podhoří, lom Požáry, Radotínské údolí, Slavičí údolí, Údolí Únětického potoka či Vinořský park.

I když nejdříve vyhlášeným chráněným přírodním územím v Praze se stala v roce 1964 Divoká Šárka, prvenství v ochraně patří Barrandovským skalám mezi Malou Chuchlí a Hlubočepy. Již v roce 1884 přešla do správy Národního muzea Barrandova skála jakožto unikátní ukázka zvrásnění prvohorních vápenců. Národní přírodní památkou byly Barrandovské skály vyhlášeny v roce 1982. Velmi významná jsou tamní naleziště zkamenělin (například trilobitů či korálů). V oblasti se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů (například otakárek fenyklový, ojediněle i ještěrka obecná).

Jedním z nejhodnotnějších přírodních celků v Praze je přírodní rezervace Prokopské údolí, která zahrnuje řadu dalších chráněných území. V této oblasti v katastru Jinonic a Hlubočep se nachází bohatá stepní a hájová společenstva, jeskyně a naleziště zkamenělin. Žije zde široká škála především teplomilného hmyzu, asi 60 druhů ptáků a na 20 druhů savců.

Geologicky patří Prokopské údolí, stejně jako NPP Dalejský profil, k Českému krasu. Do chráněné krajinné oblasti Český kras však nebyly zahrnuty kvůli své poloze na periferii velkoměsta.

Romantické přírodní oázy se nacházejí i v samém centru Prahy. Jednou z nich jsou Petřínské skalky na Malé Straně, jež se táhnou od horní části Kinského zahrady přes Petřínské sady a Seminářskou zahradu až ke Strahovskému klášteru.

Častým cílem procházek Pražanů je i další přírodní památka Královská obora nedaleko Výstaviště v Praze 7. Původně byla zřízena k lovení zvěře (již od 13. století), od roku 1804 je zpřístupněna veřejnosti.

Přírodní památkou byly vyhlášeny například i strmé skalní stěny Jabloňka (takzvané Černé skály) v Libni, Krňák (mrtvé rameno Berounky pod Zbraslavským zámkem a část okolní nivy), starý lom Ládví v Ďáblickém lese, Lítožnice (soustava rybníků a přilehlých podmáčených luk a svahů v údolí Říčanského potoka), Meandry Botiče v Hostivaři, Modřanská rokle, Obora Hvězda, Obora v Uhříněvsi, Počernický rybník, Podbabské skály a Bohnické údolí.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů