Neděle, 4. prosince 2022

Schválená Politika územního rozvoje – jeden kompromis zakrývá další nedostatky

22. červenece 2009
Schválená Politika územního rozvoje – jeden kompromis zakrývá další nedostatky

I přes negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí schválila vláda Politiku územního rozvoje, dokument, který ovlivní rozvoj území celé republiky a tak i životy stovek tisíc lidí. Některé projekty jsou přitom v rozporu s ochranou území sítě Natura 2000, například stavby na Labi a další liniové dopravní stavby.

"Odborníci se shodli na tom, že by došlo k závažnému poškození cenných lokalit, proto MŽP vydalo k dokumentaci zamítavé stanovisko. Pro každý záměr, který by měl negativní vliv na lokality evropské soustavy Natura 2000, je nutné přepracovat dokumentaci. Je proto s podivem, že u tak zásadního dokumentu, který budou přebírat jako závazný kraje i obce při vytváření svých územních plánů, takový postup neplatí,“ komentuje včera přijatý dokument Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody sdružení Arnika.

Právě rozpor PÚR s ochranou území v rámci sítě Natura 2000 Arnika nejvíce kritizuje. „Navržené liniové stavby nejen, že zasahují do těchto a dalších chráněných území, ale ani nezpracovávají variantní řešení, jak ukládá zákon v případě rozporu s ochranou nejzachovalejších a nejcennějších přírodních lokalit v Evropě," uvedla Jana Vitnerová.

Podle Arniky Politika územního rozvoje navíc zahrnuje projekty, které byly navrženy již před několika desítkami let - například sporná vodní díla - přehrady a plavební kanály. Chrání tak území pro dnes již nepřínosné stavby. Nevládní organizace v minulých dnech kritizovaly i skutečnost, že vláda s omezeným mandátem schválila takto klíčový dokument i přes předchozí proklamaci „již nepřijímat zásadní politická rozhodnutí“ (viz programové prohlášení vlády).

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů