Čtvrtek, 1. prosince 2022

Znečištění přízemním ozonem klesá, ale ne všude v Evropě

5. srpna 2009
Znečištění přízemním ozonem klesá, ale ne všude v Evropě

Přízemní ozon je jednou z nebezpečných škodlivých látek znečišťující ovzduší dnešní Evropy. Zvýšené hodnoty ozonu způsobují zdravotní problémy, předčasná úmrtí, nižší zemědělské výnosy, poškození rostlin v přírodních i polopřírodních systémech i korozi materiálů.

Znepokojující je fakt, že úsilí v boji proti evropskému ozonu dosahuje jen omezeného úspěchu. Přestože v posledních desetiletích se v Evropě neustále snižují emise znečišťujících látek v ovzduší vedoucí k tvorbě ozonu, v mnoha zemích úrovně ozonu zůstávají ve velké míře nezměněny.

Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zkoumá důvody pro tento zjevný rozpor s použitím dat z evropské databáze o kvalitě ovzduší Airbase (the European Air quality dataBase) a počítačových modelů.

Klíčová zjištění

  • Nejdelší časové řady (14 - 16 let) v evropské databázi Airbase jsou k dispozici pro čtyři země. Ty ukazují, že v Nizozemí a ve Velké Británii úroveň přízemního ozonu výrazně klesla (v průběhu 90.let se začala snižovat, poté se ustálila na vyrovnané hladině). Žádné významné trendy nebyly zaznamenány pro Rakousko a Švýcarsko.
  • Výkyvy počasí v jednotlivých letech mají významný vliv na roční hodnoty ozonu. Rozeznat efekt snížení prekurzorů ozonu (mezi prekurzory ozonu řadíme těkavé organické látky a oxidy dusíku, které se při určité intenzitě slunečního záření, teplotě, relativní vlhkosti ovzduší a dalších faktorů účastní fotochemických reakcí vedoucích k tvorbě a kumulaci přízemního ozonu v ovzduší) proto vyžaduje dlouhé časové řady dat ze stabilní monitorovací sítě. Bohužel, prodloužené časové řady nejsou obvykle k dispozici, a to zejména v jižní Evropě, kde znečištění ozonem je hlavním problémem.
  • Několik neznámých komplikuje pokusy o modelování hodnot ozonu. Významné nejistoty existují, co se týče objemu a šíření mezikontinentálního přílivu ozonu a jeho prekurzorů, a taktéž ohledně velikosti a šíření emisí isoprenu z rostlin.
  • Důležitost meteorologických podmínek pro tvorbu ozonu napovídá, že předpokládané změny klimatu by mohly vést ke zvýšení hladiny přízemního ozonu v mnoha regionech Evropy.
  • Přízemní ozon je problémem nejen severní polokoule, ale v souvislosti se znečištěním ovzduší a změnami klimatu se stal i problémem globálním. Snížení stavu ozonu by se mělo začlenit do lokálních, regionálních i globálních strategií, které současně řeší emise látek znečišťujících ovzduší a skleníkové plyny.

Zprávu EEA je možno stáhnout zde.

Kontakt:
Ing. Šárka Lacinová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
sarka.lacinova@cenia.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů