Neděle, 27. listopadu 2022

Přes 700 000 Kč pro Nový prales

9. srpna 2009
Přes 700 000 Kč pro Nový prales

EOG Association for Conservation přispěla na projekt Nový prales sdružení Čmelák – SPP celkovou sumou 28 800 eur (více než 700 000 Kč). Ta by měla pomoci naplnit cíle projektu pro letošní rok, jimiž jsou rozšíření plochy Nového pralesa o 10 hektarů, zapojení zhruba 200 dobrovolníků do praktických činností na pozemku, získání pěti firemních sponzorů a pokračování v přeměně dalších monokultur.

 

„V současné době tvoří Nový prales čtyři oddělené pozemky o celkové rozloze 25 hektarů,” říká Mgr. Jan Korytář, předseda sdružení Čmelák – SPP, a dodává: „Naším cílem je získat další pozemky, abychom mohli vytvořit jedno propojené a ekologicky hodnotné území. Díky tak významné finanční podpoře, jakou jsme získali od EOG Association for Conservation, se k tomuto cíli přiblížíme o velký krok.”

 

Projekt Nový prales probíhá již šestým rokem. Sdružení Čmelák – SPP v jeho rámci vykupuje pozemky na Ještědském hřebeni a provádí na nich postupnou přeměnu nepřirozených smrkových monokultur na původní lesy plné života. Ta spočívá zejména v prořezávce stávajícího porostu a výsadbě sazenic původních dřevin, převážně jedle bělokoré, buku lesního a javoru klenu. Nový prales je součástí systému evropské ochrany přírody Natura 2000, vymezující celoevropsky hodnotné lokality z hlediska jejich biotopů a chráněných druhů.

 

EOG Association for Conservation je nevládní nezisková organizace založená asociací evropských outdoorových výrobců a distributorů (EOG). Hlavními cíli její činnosti jsou ochrana přírody a zdevastované krajiny a osvěta, týkající se eliminování negativních vlivů na životní prostředí při výrobě outdoorového zboží.

 

Kontakt pro média:

Ing. Lukáš Hrabal, DiS., 777 749 335, lukas.hrabal@cmelak.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů