Úterý, 6. prosince 2022

V loňském roce bylo v ČR dobudováno 87 čistíren odpadních vod

V loňském roce bylo v ČR dobudováno 87 čistíren odpadních vod

V průběhu loňského roku byla v ČR prodloužena kanalizační síť o 1 015 kilometrů a dosáhla tak délky 38 704 kilometrů. Vyplývá to ze "Zprávy o stavu vodního hospodářství", kterou včera přijala Vláda ČR.

Podle uvedeného dokumentu bylo loni v ČR také dokončeno 87 čistíren odpadních vod a v současnosti činí jejich počet v celé republice 2091. Počet obyvatel napojených na kanalizaci vzrostl meziročně o 114 992. Naopak objem vypouštěných odpadních vod do kanalizace, bez vod srážkových, klesl meziročně o 10,48 milionu kubických metrů.

Jak přitom informoval mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček, počet vodovodních přípojek se loni zvýšil o 37 887 a dosáhl počtu 1 880 007. V roce 2008 bylo pak podle jeho údajů v ČR zásobováno z vodovodů 9,664 milionu obyvatel, což je 92,7 procenta z celkového počtu obyvatel. Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2008 v Praze (100 procent) a v Moravskoslezském kraji (97,8 procenta), nejnižší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou byl v kraji Středočeském (83,1 procenta) a Plzeňském (83,4 procenta). V loňském roce žilo v domech připojených na kanalizaci 8,459 milionu obyvatel ČR, což je 81,1 procenta z celkového počtu obyvatel. Do kanalizací bylo vypuštěno celkem 508,9 milionu kubických metrů vod. Z tohoto množství bylo čištěno 95,3 procenta odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 485,0 milionu kubíků.

Kromě uvedených údajů obsahuje zpráva informace o hydrologické bilanci, povodňových situacích, jakosti povrchové a podzemní vody, nakládání s vodami, zdrojích znečištění či správě vodních toků. Součástí dokumentu jsou také údaje o vodovodech a kanalizacích, rybářství a rybníkářství, státních finančních podporách ve vodním hospodářství a ochraně vod, legislativních opatřeních, prioritních úkolech a v neposlední řadě informace o mezinárodních vztazích a vodohospodářském výzkumu a vývoji.

Autor / zdroj: Mediafax
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů