Neděle, 4. prosince 2022

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2009

I letos se města a obce v ČR mohou zapojit do celoevropské akce "Evropský týden mobility" (16. -22. září) a "Evropský den bez aut" (22. září), která se v roce 2009 bude v Evropě konat už poosmé.

13. září 2009
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2009

Evropský týden mobility se v roce 2009 stává jednou z klíčových osvětových kampaní v celosvětové kampani proti klimatickým změnám, Evropská komise chce kampaň tematicky směřovat ke schůzce v Kodani (30.11. - 12.12. 2009), kde se bude rozhodovat o budoucnosti mezinárodní smlouvy, která má nahradit dohodu z Kjóta. Vzhledem k tomuto propojení bude letošním tématem Evropského týdne mobility heslo " Naše město - naše klima!". Města mohou zlepšit kvalitu ovzduší; zajistit bezpečnou a spolehlivou hromadnou dopravu;omezit hluk v obytných částech měst; vybudovat zóny pro setkávání a pro život atd. Města by měla klást důraz především na trvalá opatření, zaměřená na ochranu klimatu.

Ministerstvo životního prostředí koordinuje ETM a EDBA v rámci České republiky ve spolupráci s Evropskou komisí. V rámci Evropského týdne mobility se ve městech nabízejí občanům různé akce, zaměřené na udržitelné formy dopravy a dopravní výchovu (cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, pro občany s hendikepem, výlety historickou tramvají, semináře, akce na dětském dopravním hřišti apod.). Dne 22. září (Evropský den bez aut) by měla být část města uzavřena automobilové dopravě (plocha dle výběru - ulice, náměstí, oblast před školou) a tento den se pořádají akce, zaměřené podle tématu Evropského týdne mobility.

Vedle kampaně zaměřené na jednotlivé dny se město zavazuje, že provede pozitivní změny, které poslouží rozvoji města dlouhodobě, např. zklidnění center a městských čtvrtí (obytné zóny, pěší zóny), omezení nákladní dopravy v centru, stavby pro bezpečnost občanů a hlavně dětí apod. Vše podle možností a velkosti města či obce.

K Evropskému týdnu mobility spojeném s Evropským dnem bez aut se mohou připojit všechna města. Podmínkou je, aby vedené města schválilo Chartu (dokument deklarativního charakteru, ve kterém jsou stanovena pravidla a rámec akce - verze pro rok 2009 bude zde vystavena koncem března 2009) a aby ustanovilo místního koordinátora/místní koordinátorku. Město by také mělo přijmout jedno či více tzv. trvalých opatření (tedy během roku uskutečnit jeden či více projektů na zklidnění dopravy ve městě, na přerozdělení dopravního prostoru či na zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu ve městě) - rady k výběru těchto opatření přinese Příručka 2009 (bude zde vystavena koncem května 2009). Města mohou Evropský den bez aut také pouze podpořit několika akcemi v termínu 16. - 22. září (bez podpisu Charty). Doporučujeme i těmto městům informovat o svých akcích národní koordinátorku.

Program měst bude vystaven jak na těchto českých stránkách, tak na evropských stránkách: www.mobilityweek.eu , kde se místní koordinátoři mohou zaregistrovat sami v češtině.

Všem zástupcům měst, kteří o účast projeví zájem, koordinátorka poslala v březnu Chartu a nyní pošle i Příručku 2009 na požádání poštou. Při zapojení do kampaně je také možné získat plakáty a logo k potisku propagačních materiálů. V případě zájmu kontaktujte, prosím, národní koordinátorku EDBA a ETM Mgr. Evu Veverkovou (odbor vnějších vztahů MŽP, tel.: 267 122 139, eva.veverkova@mzp.cz). Národní koordinátorka uspořádá během roku tři setkání místních koordinátorů z městských úřadů a magistrátů.

Publikace Evropské komise, vydané MŽP:

Cyklistika pro města - aktualizované vydání 2006 (pdf, 2362 kB)

Děti na cestách. Bezpečně po městě - aktualizované vydání 2006 (pdf, 1955 kB)

Města pro lidi - (pdf, 2573 kB), přebal (pdf, 177 kB).

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů