Neděle, 27. listopadu 2022

Kraj získá 5,5 milionu na ochranu přírody

8. září 2009
Kraj získá 5,5 milionu na ochranu přírody
Zhruba 5,5 miliónu Kč získá v průběhu následujících let Plzeňský kraj na ochranu lokalit soustavy Natura 2000 v rámci projektu „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Plzeňském kraji“ financovaného 85% z Evropského fondu pro rozvoj a ekonomiku a 15% ze Státního fondu životního prostředí. Celková výše čerpaných peněz bude závislá na výsledcích jednotlivých výběrových řízení na provedení prací.
Získané prostředky budou využity na podrobný přírodovědecký průzkum 25 evropsky významných lokalit, na zpracování plánů péče a po projednání s vlastníky i na zaměření a jejich označení v terénu. Území tak budou připravena k vyhlášení v kategorii přírodní rezervace nebo přírodní památka.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, spravuje celkem 41 evropsky významných lokalit, u kterých je povinen podle platné legislativy zajistit jejich ochranu. Projekt „implementace“, nebo-li uskutečnění, naplnění, zahrnuje zatím 25 lokalit. V současné době se připravuje projekt další.

A co je Natura 2000? Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu. Její vytváření probíhá podle jednotných principů ve všech členských státech Evropské unie. Cílem je zachování biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany živočichů, rostlin a stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější a nejohroženější. Vytvoření soustavy Natura 2000 je povinností každého členského státu EU, tedy i České republiky.
Předmětem ochrany v těchto nově vznikajících chráněných územích jsou nejrůznější živočichové (např. netopýr velký, rak kamenáč, motýli modrásek bahenní
a očkovaný, čolek velký nebo bolen dravý), rostliny (např. hořeček český nebo puchýřka útlá) a stanoviště (bučiny, dubohabřiny a suťové lesy).

http://www.regionplzen.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů