Sobota, 26. listopadu 2022

Geologie Antarktidy

26. září 2009
Geologie Antarktidy

Velký ledový tunel. zdroj: Maria Stenzel/NG Image Collection Antarktida (Antarktis) zaujímá přibližně symetrickou polohu kolem jižního geografického pólu. Tuto symetrii ruší pouze dva hluboké, převážně ledem vyplněné zálivy - Rossovo a Weddelovo moře, a daleko k severu vybíhající úzký Antarktický poloostrov.


Celková rozloha

Rozloha je komplikovaná četnými rozlehlými šelfovými ledovci, které vyplňují mořské zálivy a na mnoha místech tvoří pobřeží Antarktidy (asi z 55,7%). S těmito ledovci činí plocha Antarktidy zhruba 14 108 000 km2, bez nich asi 13 209 000 km2, což je 8,83% souše na Zemi. Celková rozloha ostrovů, které se počítají k Antarktidě, je zhruba 89 000 km2. Pobřežní čára měří téměř 30 000 km, z toho je pouze asi 1/12 pobřeží obnaženo, ostatní je ledovcové. Koeficient křivolakosti pobřeží má hodnotu 1,9, což je po Africe druhá nejmenší členitost kontinentu na Zemi. Nejmenší vzdálenost protilehlých břehů Antarktidy je 2 900 km a největší je 5 500 km.

Je třeba rozlišovat mezi Antarktidou, což je vlastní kontinent, a antarktickou oblastí, která kromě kontinentu zahrnuje ještě přilehlé nejjižnější části oceánů Atlantského, Indického a Tichého s řadou ostrovů a souostroví - až k tzv. antarktické oceánské konvergenci. To je linie probíhající většinou mezi 60 - 50o j. š.(nejdále na sever sahá jižně do Afriky) a vymezující dosah studené povrchové mořské vody s nižší salinitou (důsledek letního tání ledu). Ta se excentricky rozlévá od pobřeží na sever.

Rozsah antarktické oblasti v takto vymezeném území je 51,9 mil. km2.

Další velmi zajímavé informace o Antarktidě naleznete na:
http://www.national-geographic.cz/projekty/antarkticky-projekt/geologie-a-geomorfologie-antarktidy-317/

ZDROJ: www.national-geographic.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů