Neděle, 4. prosince 2022

Evropská komise schválila první velký projekt nové kanalizace

Evropská komise schválila první velký projekt nové kanalizace

Prvním z velkých projektů OPŽP, který Evropská komise schválila, je výstavba kanalizace a vodovodní řad na Ivančicku za více než 730 milionů korun. Na stamilionovém podniku pracovně nazvaném Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové mlýny se podílí několik obcí.

Jde o jednu z nejdražších investic Ivančicka poslední doby. Přinese dostavbu a opravu vodovodní a kanalizační sítě v obcích Ivančice, Oslavany, Padochov (okres Brno - venkov). Vše má být hotovo do listopadu 2011.

Evropská unie poskytne na projekt dvaasedmdesát procent způsobilých výdajů, Státní fond životního prostředí ČR dalších pět a o zbytek se rozdělí samotné obce. Ivančice dají osmdesát a Oslavany šestašedesát milionů korun, zbylé výdaje si mezi sebe rozdělí další zúčastněné obce Padochov a Moravské a Nové Bránice.

S přispěním peněz z Evropské unie tak bude nově postavena splašková a jednotná kanalizace, rekonstruována část jednotné kanalizace ve městě Ivančice a Oslavany a rekonstruována a intenzifikována čistírna odpadních vod Ivančice. Na čistírnu budou dovedeny odpadní vody z měst a obcí Ivančice, Oslavany, Moravské Bránice a Nové Bránice. Intenzifikací čistírny Ivančice se zvýší kvalita vypouštěných vod do řeky Jihlavy. Projekt také počítá s obnovou vodovodní sítě měst Ivančice a Oslavany, včetně městské části Oslavany - Padochov.

Souhlasu Evropské komise podléhají takzvané velké projekty, u kterých celkové náklady přesahují částku pětadvacet milionů eur. "Schválení tohoto projektu jsme uvítali, neboť projekt je dobře připraven a je komplexním řešením zneškodňování odpadních vod a zásobování pitnou vodou ucelené lokality - měst Ivančic a Oslavan," řekla vedoucí odboru ochrany vod Státního fondu životního prostředí ČR Ivana Vráblíková.

Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU na Ministerstvu životního prostředí k tomu uvedl: "Jedná se o první velký projekt ze všech operačních programů schválený Evropskou komisí, který bude realizován na území ČR. Kromě přínosu samotné investice z hlediska ochrany životního prostředí je schválení projektu mimořádně důležité i z pohledu kladného ověření některých systémových nastavení, která jsou uplatňována i pro projekty, které se schvalují na národní úrovni. OPŽP tak prošel bruselským testem s kladným výsledkem, což je výborná zpráva i pro další žadatele o dotace."

Projekt v číslech

Celkové náklady: 737,5 mil. Kč včetně DPH
Celkové uznatelné náklady: 523 mil. Kč
Příspěvek FS: 444,5 milionů Kč
Příspěvek SFŽP: 26 mil. Kč
Délka kanalizace: 17,5 km novostavba kanalizace
8,8 km rekonstrukce kanalizace
Počet rekonstruovaných ČOV 1 ČOV Ivančice
Počet ekvivalentních obyvatel 2064 nově připojených obyvatel
Žadatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Podzimní výzva pro vodohospodářské projekty

Aglomerace s počtem ekvivalentních obyvatel do 2000 budou moci od listopadu do prosince podávat žádosti na projekty řešící snížení znečištění z komunálních zdrojů.
Dále bude výzva otevřena pro projekty výstavby a dostavby (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. Příjem žádostí bude ukončen v okamžiku, kdy výše požadované dotace dosáhne dvojnásobku vyhlášené alokace.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů