Úterý, 29. listopadu 2022

Pozvánka na sněm lesníků s tématem VLASTNÍCI LESŮ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VE VAZBÁCH K ENVIRONMENTÁLNÍ POLITICE A LEGISLATIVĚ ČR

Smyslem akce je pojednat a definovat vztahy lesnictví a LH ke zřetelům  společenských potřeb (veřejného zájmu) environmentálního a sociálního charakteru, zabývat  se smyslem vlastnictví lesa různého druhu (soukromé, komunální, státní), postavením  vlastníků lesních majetků vůči veřejným zájmům, způsobům jejich uspokojování a stavem  legislativy jej upravující.

7. října 2009
Pozvánka na sněm lesníků s tématem VLASTNÍCI LESŮ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VE VAZBÁCH K ENVIRONMENTÁLNÍ POLITICE A LEGISLATIVĚ ČR

Česká lesnická společnost, o.s.,
za finanční podpory
Ministerstva zemědělství, úsek lesního hospodářství a Lesů České republiky, s.p.

Vás srdečně zve na XII. Sněm lesníků
s odborným tématem

VLASTNÍCI LESŮ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VE VAZBÁCH K ENVIRONMENTÁLNÍ POLITICE A LEGISLATIVĚ ČR

Stav naší legislativy dnes ukazuje, že by bylo účelné se hluboce zamyslit při tvorbě
zákonů lesních, vodních, environmentálních i v ochraně přírody nad jejich významnými
vazbami - všechny tyto právní normy mají do jisté míry společný cíl.
Ten v kulturní krajině vyžaduje myslet na tři nosné a vzájemně provázané sloupy reálné
environmentální politiky v sektorech lesním, vodním, ochrany environmentu
i ochrany přírody: sloup ekonomický, environmentální a sociální. Jednostranně myslící
ideologie vždy na jediném nosném sloupu jsou nebezpečné i tím, že musí sobě právo
vytvářet, účelově přizpůsobovat a využívat. Dostáváme se pak snadno nejen k závažným
experimentům s krajinou s původně nečekanými důsledky, ale také na půdu nepráva
v právu, což vážně ohrožuje až občanská práva vlastníků i správců lesa. Dokládají to
zkušenosti soudně-znalecké s kauzami v demokratické společnosti naprosto paradoxními.
Smyslem akce je pojednat a definovat vztahy lesnictví a LH ke zřetelům
společenských potřeb (veřejného zájmu) environmentálního a sociálního charakteru, zabývat
se smyslem vlastnictví lesa různého druhu (soukromé, komunální, státní), postavením
vlastníků lesních majetků vůči veřejným zájmům, způsobům jejich uspokojování a stavem
legislativy jej upravující. Analýza principiálních problémů v aktuálních vazbách veřejných
potřeb v resortech MZe a MŽP. Seminář je určen pracovníkům ministerstev, státní správy
lesů, ČIŽP, představitelům z okruhu vlastníků lesa soukromého, komunálního a státního,
politické sféry komunální i ústřední.

ISBN 978-80-02-02187-2
ČTVRTEK 15. ŘÍJNA 2009
HRADEC KRÁLOVÉ
GŘ LESY ČESKÉ REPUBLIKY - SILVIE
Mediální partneři ČLS:
www.silvarium.cz www.enviweb.cz

Odborní garanti:
Ing. Vladimír Krečmer, CSc., Česká lesnická společnost, o.s.
160 00 Na Loukoti 20, Praha 6
tel: 235 358 116, e-mail: v.krecmer2@seznam.cz
Ing. Štěpán Kalina, Česká lesnická společnost, o.s.
503 22 Libčany 220
tel: 724 553 786, e-mail: stepan.kalina@seznam.cz

Organizační garant:
Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:
8,30 - 9,30 hod. prezence
9,30 - 10,30 hod. zahájení a přednášky
10,30 - 10,50 hod. přestávka na kávu
10,50 - 11,30 hod. pokračování přednášek
11,30 - 13,30 hod. přestávka na oběd
13,30 - 15,30 hod. pokračování přednášek

Odborné referáty:
JUDr. Ing. Martin Flora, LDF MZLU Brno
Vlastník lesa - partner nebo poddaný?
Mgr., Ing. Michal Hrib, PhD., FLD ČZU Praha
Profese lesníka - profese minulosti?
Ing. Jana Čacká, ÚHÚL
Vlastník lesa pod tíhou legislativních povinností
Ing. Vladimír Krečmer:, CSc.,
Vztahy lesní a environmentální legislativy s legislativou ochrany přírody
z pohledu vlastníka a správce lesa
Doc. Ing. Jiří Oliva, PhD., FLD ČZU Praha
Lesní hospodářství a ekologie - odborná diskuse nebo mocenský boj?
Ing. Josef Vovesný, SVOL
Vlastníci nestátních lesů, jejich zkušenosti s ochranou přírody a životního
prostředí a její vliv na jejich hospodaření
Ing. Petr Smutný, radní Plzeňského kraje
Plzeňský Kraj: Uplatňování Lesního zákona v praxi
Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČO: 00549746 tel.: 776 791 401 fax: 222 222 155 e-mail: cesles@csvts.cz
bankovní spojení: KB Praha, č.ú. 12437-111/0100, k.s. 0308, v.s. 224 803
JUDr. Jiřina Rippelová, senátorka
Poznatky ze Šumavy - Jak vlastníci lesů a jejich OLH uplatňují hospodaření
v lesích dle současných příslušných zákonů ve vazbě na enviromentální politiku
Ing. Jiří Štich, Sdružení Šumava 21, o.s.
Prosazování politických cílů ministerstvem ŽP v NP Šumava z pohledu o.s.
Šumava 21
Ing. Tomáš Czernín, SVOL
Příklad zkušeností soukromého vlastníka lesů s enviromentální politikou ČR a Evropské unie

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů