Pondělí, 5. prosince 2022

Třetí marný pokus prosadit vodní dílo Přelouč

14. října 2009
Třetí marný pokus prosadit vodní dílo Přelouč

Další vyhazování miliónů korun za špatný projekt

Ředitelství vodních cest ČR už nejméně šest let zbytečně utrácí peníze za mrtvý projekt vybudovat plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy se sedmdesátkou zvláště chráněných druhů organismů. Přitom neumí zdůvodnit, proč je tato stavba za téměř za 2,5 miliardy korun pro ČR tak důležitá, a pokud ano, tak proč ji nezmění tak, aby se těmto cenným biotopům zcela vyhnula. Přitom se už snad utratilo 800 miliónů korun za odborníky s bezcennými projekty, za externí advokáty a za lobbying.

"Investor se teď snaží dalším tlakem již potřetí zlomit zcela jednotný postoj státních ekologů, nezávislých odborníků a občanských sdružení nepovolit přes Slavíkovy ostrovy tak zničující obrovskou stavbu," informuje Miroslav Patrik z Dětí Země, které opakovaně doporučují postavit kanál v řece, kde ničemu nevadí.

Třetí řízení o výjimce teprve začalo, ale již z podkladů je zřejmé, že stavba je téměř totožná s předchozími pokusy, takže stejným způsobem zlikviduje cenné biotopy. Tato opakovaná snaha získat výjimku k zásahu do biotopů tak podle Dětí Země nemůže uspět, ledaže by byla vydána nelegálně, jako se to již jednou stalo.

"Nedovedu si představit, že by odcházející ministr Ladislav Miko jako zkušený vysoký úředník Evropské komise i úředníci na MŽP najednou podlehli nějakým lákavým politickým slibům či se dokonce zapletli do nějakých korupčních her, aby byla výjimka napotřetí pro tuto stavbu povolena, neboť žádné zásadní změny projektu nebyly předloženy," komentuje aktuální snahy státního investora Patrik.

Podle něho musejí být finanční možnosti ŘVC ČR podivně neomezené, když se opakovaně domáhá povolit výjimku pro nepřijatelnou stavbu. Přitom už v roce 2003 po prvním neúspěchu se mohl projekt změnit a plavební komora mohla vést třeba v korytě Labe nebo po levém břehu po polích, kde nic cenného není.

"Je to až učebnicový případ fungování zištných lokálních zájmů, neboť úředníci v Přelouči a na krajském úřadě v Pardubicích jdou investorovi na ruku, kdežto státní správa na centrální úrovni musí hájit celonárodní zájmy, zvláště když se má stavět za státní peníze, nikoliv za městské či krajské," domýšlí se Patrik a upozorňuje, že jen advokát JUDr. Jiří Stránský, který už několik let zastupuje ŘVC ČR, bere na hodinu tisíc až dva tisíce korun.

Nekoncepční příprava a předražená výstavba vodní infrastruktury v ČR byla již také kritizována NKÚ v jeho kontrolní zprávě č. 08/19 z března 2009. ŘVC ČR např. u vodního díla Přelouč nepředložilo doklady, že jeho výstavba je společensky efektivní. Selhalo také Ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán, když správně nevyhodnotilo potíže s jeho přípravou a výstavbou, přestože investice již byly zastaveny, nikoliv příprava.

Internetové stránky:

1) Soud zrušil územní rozhodnutí pro vodní dílo Přelouč
www.detizeme.cz

2) Finanční prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů
www.nku.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů