Pondělí, 5. prosince 2022

Elektroodpad: Zaplatia za zlyhanie členských krajín firmy?

18. října 2009
Elektroodpad: Zaplatia za zlyhanie členských krajín firmy?

Zatiaľ čo sa v Bruseli pripravuje revízia legislatívy o elektoodpade, priemysel vyzýva Európsku komisiu, aby sa na vec pozrela realisticky a zhodnotila, či sú navrhované nové ciele v oblasti recyklácie uskutočniteľné a či nie sú len nútením výrobcov šrotovať staré elektrospotrebiče na vlastné náklady.

Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk >>vypracúva revíziu legislatívy o cieľoch v oblasti zberu a recyklácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Súčasne platný cieľ hovorí, že ročne sa musia zrecyklovať 4 kg WEEE na jedného obyvateľa. Nový cieľ by mal zrušiť fixný cieľ. Nový návrh hovorí, že v istom roku sa musí zrecyklovať elektroodpad, ktorého váha je 65 percentami váhy elektronických a elektrických zariadení, ktoré boli v predošlom roku umiestnené na trh.

Výrobcovia tvrdia, že 65-percentný cieľ je nerealistický. Odvolávajú sa na skúsenosť, podľa ktorej spotrebitelia vracajú do zberných systémov výrobcov len 30 percent zo všetkých legálne odovzdaných zariadení. Zvyšná časť sa odovzdáva na zberných miestach, ktorých zriaďovateľmi sú samospráva, recyklačné spoločnosti a ďalší obchodníci s odpadom. V neposlednom rade významná časť elektroodpadu končí i na nelegálnych skládkach alebo sa nezákonne vyváža do tretích krajín, hovorí Marc Dempsey, poradca spoločnosti HP pre otázky elektroodpadu.

Dosiahnutie navrhovaných cieľov je limitované skutočnosťou, že väčšina elektroodpadu neputuje do oficiálnych zberných systémov výrobcov, ktorých úlohou ale nie je na vlastné náklady tento stav meniť, uviedol Dempsey 14. októbra v Bruseli na stretnutí k otázke WEEE.

Thorsten Brunzena z DG životné prostredie (Európska komisia) uviedol, že nik nevie, kam presne putuje 50-60 percent elektroodpadu, pričom iba 30 percent z jeho celkového množstva sa recykluje niektorým z oficiálnych spôsobov. Doplnil, že 12 percent končí každý rok na skládkach.

"Šmelinárstvo"

Dempsey varuje, že ak sa schváli navrhovaná zmena recyklačného cieľa, môže vzniknúť de facto situácia, kedy Európska komisia núti výrobcov napĺňať recyklačné ciele. Prípadné skupovanie nefunkčných elektrozariadení by viedlo k umelému zvýšeniu nákladov na recykláciu bez toho, aby viac vynaložených peňazí prinieslo väčší environmentálny benefit.

Obdobné "šmelinárstvo" vzniklo napríklad v Británii, kde zdraželi tzv. "certifikáty o recyklácii", ktoré nakupujú výrobcovia zariadení ako náhradu za to, že sami neprevádzkujú recyklačné systémy.

"K šmelinárstvu môže dôjsť. Recyklátori sedia na svojom WEEE a ako rukojemníkov držia samosprávu a výrobcov, zatiaľ čo recyklačné poplatky neodôvodnene rastú," tvrdí Pascal Leroy, generálny riaditeľ priemyselného združenia Fórum WEEE.

Okrem iného sa tiež môže objaviť i ďalší problém - nesúlad, ktorý vznikne medzi množstvom elektrospotrebičov uvedených na trh a množstvom odpadu vzniknutého za obdobie dvoch rokov, hovorí Steve Andrew, zástupca britského Ministerstva pre obchod, inovácie a zručnosti. Inými slovami, podľa neho môže percentuálne vyjadrenie cieľa viesť k nutnosti separovať väčšie množstvo elektroodpadu, než aké reálne vyprodukuje trh.

Dôvod: Zlyhanie členských krajín EÚ

Pri napĺňaní súčasného recyklačného cieľa separácie elektroodpadu zlyhali členské krajiny EÚ. Smernica o WEEE definuje recyklačné nástroje, "ale členské štáty ich nevyužili na zlepšenie situácie", tvrdí Jean-Willem Scheijgrond, riaditeľ spoločnosti Philips pre sekciu životného prostredia.

To je podľa neho dôvod, pre ktorý chce EÚ preniesť zodpovednosť za recykláciu na súkromné firmy, ktoré dokážu systém spravovať efektívnejšie. Na druhej strane však dopĺňa, že výrobcovia "nemajú nástroje", ktoré by zabezpečili, aby bola takáto angažovanosť v ich záujme.

Thorsten Brunzena rovnako súhlasí, že v texte existujúcej smernice je "veľa opatrení, ktoré by sa mali lepšie využívať". Prisľúbil, že Európska komisia "viac zaostrí" na členské krajiny, od ktorých bude požadovať vypracovanie registrov a správ o zbere odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Nasledujúce kroky

* 23. október 2009: O revízii recyklačných pravidiel WEEE bude diskutovať Rada.
* 3.-5. november 2009: Prvá rozprava na pôde Výboru EP pre životné prostredie.
* 6. apríl 2010: Výbor EP pre životné prostredie by mal schváliť svoju pozíciu.
* 18. máj 2010: Plánovaný začiatok 1. čítania v EP k návrhu revízie Smernice o WEEE.

www.euractiv.sk

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů