Úterý, 6. prosince 2022

Výstava Křižovatka tří moří - Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe v Břeclavi

V břeclavském muzeu byla dne 15. října 2009 slavnostně zahájena putovní výstava Křižovatka tří moří, která pojednává o vodním koridoru Dunaj - Odra - Labe (D-O-L).

22. října 2009
Výstava Křižovatka tří moří - Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe v Břeclavi

Slavnostního aktu se zúčastnilo mnoho významných aktérů, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, starosta města Břeclavi Ing. Dymo Piškula, náměstek ministra dopravy JUDr. Pavel Škvára, MBA, členové senátu a poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, primátoři, starostové a další představitelé krajů a regionů ležících na trase vodního koridoru D-O-L i zahraniční hosté. Seznámili se s historií i aktuálními informacemi o tomto projektu, jež je důležitý nejen pro Českou Republiku, ale i pro celou Evropu. Výstava se koná v době, kdy se projekt D-O-L posouvá do roviny mezinárodního jednání s okolními státy a Evropskou komisí o jeho výstavbě.

Výstava "Křižovatka tří moří - Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe" soustřeďuje hlavní údaje o tomto významném evropském vodním koridoru, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance (i při očekávaném negativním ovlivnění vláhové bilance jižní Moravy globálními změnami klimatu) a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů a k revitalizaci krajiny. Poslední krize (ropná, plynová, hospodářská) zdůraznily také další funkce D-O-L jakou je doprava strategických surovin, především ropy a plynu, do zásobníků na jižní Moravě u Lanžhota, jež by umožnila širokou diverzifikaci těchto zdrojů. Hejtman Hašek projekt vnímá také jako důležité protikrizové opatření, kdy má výrazně zvýšit zaměstnanost, a to jak v době výstavby (tisíce pracovních míst), tak během provozovaní vodního koridoru. Nelze opomenout také významný přínos pro turistický ruch a rekreaci. Výstavba 1. etapy D-O-L by umožnila propojení izolované vodní cesty Baťův kanál a splavné řeky Moravy a Dyje se sítí evropských vodních cest, příchod zahraničních "vodních" turistů přispěje k rozvoji regionů ležících na březích těchto vodních cest.
Putovní výstava, byla doposud prezentována v Praze, Ostravě, Brně, Přerově a nyní je instalována v Břeclavi, aby se stala inspirací pro věcné a kritické diskuse. Další reinstalace exponátů v Břeclavi má zásadní důležitost zejména z toho důvodu, že Jihomoravského kraje se dotýká již první etapa realizace záměru a v Břeclavi by mohl vzniknout centrální přístav a logistické centrum, což potvrdil nedávno i hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Tato výstava se liší od předešlých tím, že bylo použito více "zábavných" prvků a ilustrativních doplňků jako jsou modely říčních lodí či největší mapa vodních cest České republiky s rozměry 8x11 metrů umístěná na podlaze, na které je celý vodní koridor D-O-L vykreslen a návštěvníci si jej mohou již nyní "proplout". Autorem grafického řešení mapy je pan Rastislav Horváth, airbrush a ilustrace měst provedla Regina Marková.

Pořadatelem výstavy je obecně prospěšná společnost Plavba a vodní cesty, koná se s finanční podporou Jihomoravského kraje a města Břeclavi ve spolupráci se Státní plavební správou, Lodní dopravou Břeclav, 1. Plavební, Lednickou lodnickou kapelou a Muzeem a galerií Břeclav. Exponáty zapůjčily České loděnice a.s., Pražská paroplavební společnost, Oblastní muzeum Děčín, 1. Plavební a Lodní doprava Břeclav.

foto: Petr UherA co by vodní koridor Dunaj-Odra-Labe přinesl městu Břeclavi a regionu?

Projekt přispěje k rozvoji regionů a měst podél trasy tím, že nabídne mimořádné spojení přístavů severní Evropy, jako je Hamburk nebo Štětín, s přístavy v Evropě
jižní - Konstanta - a prostřednictvím sítě vodních cest všech přístavů Evropy. Vodní cesta prochází mnoha ekonomickými zónami, kterým má co nabídnout. Projekt vytvoří desítky tisíc pracovních míst nejen během výstavby, ale i po dokončení,
během svého provozu. Zvýší konkurenceschopnost podniků prostřednictvím spolehlivé vodní dopravy: nižší náklady, spolehlivost, včasnost dodání, bezpečnost = snížení nákladů na dopravu o 15% až 50%. Vodní doprava má mnoho využití (zemědělství, průmysl, cestovní ruch, stavebnictví, logistika, chemický průmysl, recyklace...), která budou skutečným impulsem k rozvoji logistiky a obchodu
regionů.

Břeclavský přístav (multimodální logistické centrum) umožní levný a spolehlivý transport zboží a výrobků, a to s mnohem vyšší bezpečností dopravy než poskytuje pozemní silniční a železniční doprava. Z existence vodní dopravy budou profitovat také mnohé strojírenské firmy, kterým se významným způsobem sníží ceny za export jejich nadrozměrných i běžných výrobků.
V Břeclavském přístavu by mohly vzniknout loděnice pro opravu, ale i výrobu říčních a říčně-námořních lodí. Tato výroba by přinesla do města průmyslová odvětví, která doplní sortiment nabízených služeb a zboží.
Kontejnerové linky umožní využívat lodní dopravy i menším podnikům, a tak budou moci vyvážet nebo dovážet levněji své zboží z a do vzdálených destinací.

Oblast Jižní Moravy má také velmi rozvinutý potravinářský průmysl. I tomu vodní cesta pomůže významným způsobem snížit náklady na dopravu a umožní export do vzdálených destinací, do nichž by byla pozemní doprava příliš nákladná.
"Část produkce by bylo možné exportovat. Náklady ve chvíli, když tady nemáme přístav s přístupem na světové vodní cesty, dělají z exportu obilí finančně nezajímavou záležitost" míní hejtman Mgr. Michal Hašek.
Vodní doprava může zásobovat v kontejnerech zbožím obchody, supermarkety a je vhodná pro dopravu všech druhů zboží a potravin.

Obyvatelé jistě ocení význam vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe nejen pro jeho funkci dopravně-obchodní, ale i pro funkci turisticko-rekreační. Napojení Jižní Moravy na Dunaj vodní cestou také umožní příchod zahraničních turistických lodí a jachet, což bude významným prvkem rozvoje turistického ruchu v regionu.

Rozvoj rekreační plavby,návštěva vodních děl, cyklistika podél vodních cest. To všechno budou vítané prvky rekreace a trávení volného času. Cestovnímu ruchu se otevřou nové oblasti. Příležitosti, které nabízí vodní doprava pomáhají růstu místní ekonomiky vytvářením malých podnikatelských aktivit, jako jsou přístaviště (maríny), restaurace a ubytovací zařízení.

Lodní doprava je v porovnání s ostatními druhy dopravy poměrně tichá. Dokonce ani intenzivní lodní provoz na vodní cestě by nijak zvlášť nerušil obyvatele v jejím okolí. Rozkvět přírody na březích vodní cesty by zvýšil ještě více její atraktivitu. Jako jeden z mála druhů dopravních cest se ta vodní stane i důležitým biokoridorem či rekreační zónou.
Výstavbou nových úseků vodního koridoru se také významně rozšíří rybářské revíry, a tak by se celá vodní cesta mohla díky vysoké kvalitě vody a mnoha druhům ryb stát jednou z vyhledávaných míst rekreačního rybářství.

Obce podél vodní cesty by se už také nemusely obávat povodní, proti kterým nyní nemá žádnou obranu. Vodní koridor Dunaj- Odra - Labe by je podstatně pomohl ochránit a dokázal by odvést povodně z moravského území až do řeky Dunaje. Bez tohoto projektu, by města jiná protipovodňová opatření nedokázala tak účinně ochránit. Společně s dalšími dílčími protipovodňovými opatřeními bude moci být vodní koridor D-O-L dobře fungujícím multifunkčním systémem.

Naproti tomu by v době kritického sucha řeka Morava nevysychala. Řeka bude i v suchých měsících zásobena vodou z Dunaje, čímž se také udrží vyšší čistota vody v řece.

Tomáš Kolařík

Plavba a vodní cesty o.p.s.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů