Sobota, 26. listopadu 2022

Aktualizovaná metodika, která rozvádí Přílohu č. 7 Programového dokumentu OPŽP

Dne 19.10. 2009 byla na pracovní skupině Ministerstva životního prostředí schválena aktualizovaná verze Metodiky pro žadatele, která rozvádí Přílohu č. 7 Programového dokumentu OPŽP (dále jen Metodika).

Aktualizovaná metodika, která rozvádí Přílohu č. 7 Programového dokumentu OPŽP

Metodika zohledňuje dosavadní zkušenosti s aplikací podmínek přijatelnosti, výsledky zprávy DG REGIO EK 2009 a především nový přístup k řešení možné oddělitelnosti vodohospodářské infrastruktury dojednaný dne 11.6.2009 v Evropské komisi za účasti Řídicího orgánu (Ministerstva životního prostředí) a Ministerstva zemědělství. Nový přístup k řešení oddělitelnosti umožní čerpání finančních prostředků z OPŽP téměř všem tzv. problematickým aglomeracím.

Pro všechny žadatele, kteří by měli zájem tyto nové přístupy k oddělitelnosti a vyjímání vodohospodářské infrastruktury aplikovat u předložených projektů v rámci OPŽP a dosud se žadateli nepodařilo s provozovatelem vyjednat určitý kompromis, pak je možné znovu daný projekt přehodnotit z hlediska provozní situace a zažádat o změnu dle této Metodiky.

Nicméně je nutné zmínit, že zůstává v platnosti povinnost zavedení výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí včetně nastavení cenotvorby do stávajících a nových provozních smluv.

K aktualizované Metodice v současné době probíhají dvoudenní školení, která řeší komplexně problematiku provozních smluv z hlediska plnění podmínek Přílohy č. 7 OPŽP.

Místa školení: Olomouc, Liberec, Náchod, Drnovice - Vyškov, Praha

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů