Neděle, 27. listopadu 2022

Superzakázka je největším tunelem v novodobých dějinách ČR

Superzakázka je největším tunelem v novodobých dějinách ČR
Předsednictvo KDU-ČSL vyzvalo předsedu vlády Jana Fischera, aby zrušil tendr na odstranění starých ekologických zátěží za 115 mld. Kč. Zároveň KDU-ČSL požaduje prošetření postupu Ministerstva financí (MF) v této věci. KDU-ČSL považuje pokračování tendru ve stávajících podmínkách za jeden z největších tunelů v novodobých dějinách naší země. Podle KDU-ČSL postupovalo Ministerstvo financí od samého počátku netransparentně a nezákonně.

Na základě našeho zjištění došlo v supertendru k těmto nedostatkům:

1. Jde především o přesnou definici rozsahu likvidace jednotlivých zátěží. Informace o jednotlivých lokalitách je několik let stará. Aktuální situace tak může být diametrálně odlišná od stavu popisovaného v materiálech, které měli k dispozici uchazeči. Superzakázka rovněž zahrnuje i lokality, na kterých již vlastní sanační práce probíhají. Není zřejmé, jakým způsobem tedy budou uchazeči věcně i finančně odhadovat potenciální další ložiska kontaminace, eventuálně nové skutečnosti na jednotlivých lokalitách. Je tedy nemožné, aby za daného stavu byly vytvořeny vzájemně porovnatelné nabídky. Jediné, co lze porovnat, je cena, ovšem s nulovou znalostí její konstrukce.

Jak tedy Ministerstvo financí hodlá dosáhnout splnění jednoho ze základních principů zákona o veřejných zakázkách, tj. porovnatelnosti nabídek?

2. Zadavatel, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, měl mít již před vyhlášením soutěže k dispozici odborný podklad pro odhad skutečně vynaložených nákladů na realizaci všech zbývajících nápravných opatření, který by byl odsouhlasen MF, Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí. Dle vyjádření zástupců MF v médiích jsou tyto náklady doposud neznámé a objeví se až v nabídkách jednotlivých uchazečů. (Ekonomická a právní analýza, kterou provedla společnost A. T. Kearney a na jejímž základě vláda v listopadu 2007 odsouhlasila rozpracování varianty "C" (superzakázka), žádné environmentální hledisko neobsahovala).

3. Dokladem nehospodárnosti je i včerejší rozhodnutí vlády, která nesystémově schválila navýšení státních garancí na odstranění starých ekologických škod některým firmám, řádově až o tisíce procent.

Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda k tomu uvádí: "Jediné možné řešení v této situaci je dosáhnout zrušení tendru a za účasti všech relevantních stran, tedy MŽP, MF a ČIŽP, navrhnout a prosadit další postup v řešení všech starých ekologických zátěží v rámci uzavřených ekologických smluv. "

KDU-ČSL nezpochybňuje potřebu pokračovat v odstraňování starých ekologických škod. Chceme však zprůhlednit celý systém a odstranit právní vady. Správná cesta vede přes dílčí zakázky českým firmám a v žádném případě ne skrze konsorcia, která jsou vlastnickou strukturou naprosto neprůhledná.
Hynek Jordán, KDU-ČSL
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů