Pátek, 9. prosince 2022

Vodárenská spoločnosť Ružomberok pripravuje novú investíciu

Vodárenská spoločnosť Ružomberok pripravuje novú investíciu

Odkanalizovanie Liptovskej Lúžnej s vybudovaním zberača a stavba čistiarne odpadových vôd v Liptovskej Osade s predpokladanými nákladmi 10,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty má trvať dva roky. Ružomberskí vodári vyhlásili tendre na práce a stavebný dozor

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. vyhlásila verejnú súťaž na práce pri odkanalizovaní obce Liptovská Lúžna s vybudovaním zberača a stavbu čistiarne odpadových vôd v Liptovskej Osade. Predpokladaná cena prác v plánovanej dĺžke dva roky predstavuje 10,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Investícia má byť financovaná z európskych prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obstarávateľa.

Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do 23. novembra tohto roka, lehota na predkladanie ponúk je 28. januára a na otváranie obálok s ponukami 1. februára 2010. Pri vyhodnocovaní ponúk rozhoduje najnižšia cena. Požadovaný minimálny obrat uchádzačov v každom z troch rokov 2006 až 2008 je určený na 5 mil. eur. Potrebný je aj zoznam uskutočnených stavebných prác podobného zamerania v rokoch 2004 až 2008. Uchádzači mali za predchádzajúcich päť rokov dokončiť dva projekty výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí, ako aj dva projekty výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne odpadových vôd s nákladmi na každý projekt najmenej 1 mil. eur bez dane.

V súvislosti s uvedenou stavbou splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd vyhlásila Vodárenská spoločnosť Ružomberok verejnú súťaž aj na vykonávanie činnosti stavebného dozoru. Predpokladaná cena za poskytnutie tejto služby počas troch rokov a štyroch mesiacov dosahuje 480 tis. eur bez dane. Aj táto zákazka má byť financovaná cez Operačný program Životné prostredie. Termín na požiadanie o súťažné podklady je 23. novembra 2009, na predkladanie ponúk 29. januára a na otváranie obálok s ponukami 3. februára 2010. Uchádzači majú preukázať, že v každom z predošlých troch rokov 2006 až 2008 dosiahli celkový obrat minimálne 250 tis. eur.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri od 7. septembra 2006, eviduje základné imanie 7,87 mil. eur. Vznikla ako nástupnícka spoločnosť po rozdelení spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina. Spoločnosť v súčasnosti poskytuje služby v oblasti výroby a distribúcie vody, odvádzaní a čistení odpadových vôd pre 58 tis. obyvateľov a pre priemysel dolného Liptova. Väčšinovým akcionárom spoločnosti je mesto Ružomberok, podnik zamestnáva priemerne 74 pracovníkov.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů