Úterý, 6. prosince 2022

FIRMA OSPAP REAGUJE NA SVĚTOVÝ TREND, ZÍSKALA CERTIFIKÁT FSC

5. listopadu 2009
FIRMA OSPAP REAGUJE NA SVĚTOVÝ TREND, ZÍSKALA CERTIFIKÁT FSC

Společnost OSPAP a. s. získala minulý měsíc certifikát FSC C-o-C (Forest Stewardship Council, Chain of Custody), pro zacházení s papírem z ekologicky šetrného lesního hospodářství. Stále více komerčních firem si tento papír žádá jak pro svoje firemní tiskoviny, tak i pro své zákazníky na výroční zprávy a reklamní materiály.

"Certifikátem FSC získala firma OSPAP a. s. konkurenční výhodu oproti jiným velkoobchodníkům s papírem," tvrdí ředitel české pobočky FSC ing. Tomáš Duda a dodává: "Doba nahrává ekologickým prvkům ve výrobě i nutnosti se odlišit a to vše splňuje právě certifikát FSC."

Certifikace FSC představuje důvěryhodný systém lesní certifikace a certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C, Chain of Custody) s celosvětovou působností. V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve zpracovatelském řetězci od lesa k zákazníkovi musí získat certifikát FSC. Proto se tento systém stává transparentním a otevřeným ke všem zainteresovaným a zájmovým skupinám a zároveň dodává zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů.
Získáním prestižního celosvětově platného certifikátu FSC je stvrzeno, že vlastník lesa hospodaří podle striktních ekologických, ekonomických a sociálních standardů. Certifikát FSC se stává podmínkou pro export na mnohé trhy zejména v západní a severní Evropě a v zámoří.

"Rozhodli jsme se reagovat na světový trend," odpovídá marketingový manažer OSPAP ing. Marek Juda na otázku, proč se rozhodli certifikovat svůj provoz dle norem FSC. "Chceme být připraveni na náročnější zákazníky, kteří ocení kvalitu a ekologickou myšlenku systému FSC".

FSC certifikát předal ing. Tomáš Duda, zástupce ředitele nevládní organizace FSC ČR, která certifikační systém FSC spravuje v České republice. Ten k předání dodal: "OSPAP je jednou z největších a nejvýznamnějších společností v papírenském průmyslu. Jsme proto velmi rádi, že se mu podařilo certifikát získat. Potvrzuje to také, že začíná být velmi žádoucí nabízet i produkty z šetrně obhospodařovaných lesů, které jsou nutné pro konkurenceschopnost především v zahraničí."

OSPAP, a. s. se pohybuje na českém trhu již 51 let a patří mezi největší velkoobchodníky papírem v ČR. Je součástí jedné z největších obchodních skupin s tímto zbožím - australské společnosti PaperlinX. Jejich FSC certifikát najdete pod číslem SGS-COC-006780.

FSC (Forest Stewardship Council) je mezinárodní nevládní nezisková organizace, který vytvořila prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají (obdoba označení BIO nebo FairTrade pro potravinové výrobky). Základní ideou této organizace je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. FSC ČR, o.s. je českým zástupcem mezinárodní organizace FSC. Od roku 2002 pracuje na prosazování značky FSC v České republice v lesním hospodaření, dřevozpracujícím a papírenském průmyslu a mezi laickou i odbornou veřejností. V současnosti FSC ČR zahájilo dosud největší kampaň na podporu znalosti značky a certifikátu FSC s názvem "Miluje dřevo, chrání les". Ta má za cíl zvýšit a propagovat nákup dřevěného zboží s mezinárodní značkou FSC a informovat tak spotřebitele o výrobcích, které byly vyrobeny z legálně těženého dřeva šetrným způsobem k lesu a zároveň s ohledem na lidská a sociální práva obyvatel.

www.czechfsc.cz

Adresa organizace FSC:
Poděbradova 111
612 00 Brno
Tel.: +420 545 211 383

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů