Sobota, 26. listopadu 2022

Rekonstrukce čističky odpadních vod

Rekonstrukce čističky odpadních vod

Rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Novém Boru bude oficiálně zahájena 1. prosince. Investorem díla v hodně 105 milionů korun (bez DPH) je Severočeská vodárenská a. s. Teplice, zhotovitelem Sdružení Nový Bor ČOV - SMP - Kunst.

Staveniště bylo dodavateli předáno koncem října, aby mohl provést přípravné práce. Dokončení stavby je plánované do dubna 2011.
" Stavba byla původně součástí integrovaného projektu pro Českolipsko Čistá Ploučnice, který měl v povodí Ploučnice řešit nakládání s komunálními odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou, konkrétně se směrnicí Rady č. 921/271/EHS. Zahrnoval rekonstrukci pěti ČOV (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Jablonné v Podještědí, Nové Zákupy) a dostavbu kanalizací v aglomeracích Nové Zákupy, Kamenický Šenov, Mimoň a jehož celkové náklady vycházely na cca 600 milionů korun," připomíná ing. Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí SVS. Projekt Čistá Ploučnice byl od počátku připravovaný pro spolufinancování z evropských fondů, konkrétně z Fondu soudržnosti, do kterého byla podaná žádost již v roce 2005. "Poněvadž náš projekt - stejně jako řada projektů jiných vodárenských společností - nebyl finančně podpořený, byl přepracovaný a rozdělený na zcela samostatné projekty," zdůvodňuje tisková mluvčí. Pro pět dílčích staveb - rekonstrukce ČOV Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Jablonné v Podještědí a kanalizace Kamenický Šenov, podala SVS žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro stavby ČOV Nové Zákupy a kanalizace Zákupy žádá o dotaci z programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizace, což je program Ministerstva zemědělství ČR. "Žádosti jsou zaregistrované, ale netušíme, jestli SVS dotaci na rekonstrukci ČOV v Novém Boru získá a v jaké výši by mohla být," konstatuje ing. Dagmar Haltmarová s odkazem na jednání, které v Nové Boru proběhlo loni v srpnu, týkalo se zajištění výstavby kanalizace a ČOV a jehož se kromě představitelů SVS zúčastnili starostové obcí na Novoborsku. "Tehdy zástupci SVS přislíbili vedení města, že čistírna odpadních vod v Novém Boru bude zrekonstruovaná bez ohledu na to, zda SVS získá na stavbu dotaci. Naše společnost slib dodrží."
Město Nový Bor figuruje v seznamu aglomerací nad 10 000 ekvivalentních obyvatel, které musejí mít do roku 2010 vyřešeno čištění městských odpadních vod v souladu s požadavky Evropské unie. Požadavky jsou zahrnuté do nového vodního zákona a jeho prováděcích předpisů. Právní odpovědnost za splnění požadavků nových právních předpisů a dosažení emisních standardů ve stanovených ukazatelích ve vypouštění odpadních vod nese Nový Boru.
"Jsme rádi, že našemu městu už nebudou hrozit sankce za vypouštění odpadních vod. Budeme tak jednou z mála aglomerací v našem regionu, která splní požadavky EU o čištění městských odpadních vod v termínech dohodnutých Vládou ČR s EU," konstatuje místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Upozorňuje zároveň na další důležitou a související akci - odkanalizování Janova, Sloupu v Čechách a Radvance. "Kanalizace přijde odhadem na 140 až 180 milionů korun a Svazek obcí Nový Bor, Sloup v Čechách a Radvanec podá v nejbližších dnech žádost o dotaci z programu Státního fondu životního prostředí. Zároveň existuje příslib SčVK, jakým způsobem se budou finančně na akci podílet oni a jakým dotčené obce. Důležité je, že se budou tyto odpadní vody následně přečerpávat do rekonstruované a rozšířené čistírny odpadních vod v Novém Boru." Poznamenejme, že po dokončení kanalizaci převezmou právě akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace.
A v čem rekonstrukce novoborské čističky odpadních vod spočívá? "Navržené řešení stavby počítá s vybudováním mechanicko-biologické čistírny s oddělováním části dešťových přítoků za usazovací nádrží. Návrh rekonstrukce čistírenské linky využívá po úpravách všechny stávající nádrže čistírny, které doplňuje o dostavbu kruhových dosazovacích nádrží a čerpací stanice externí cirkulace," přidává několik detailů ing. Drahomíra Traplová z odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Libereckho kraje. "Řešení stavby využívá většinu stávajících průtokových cest, které v potřebné míře upravuje a doplňuje. V kalovém hospodářství využívá po úpravách stávající uskladňovací nádrže. V plné míře zůstane zachován také stávající biologický dočišťovací rybník. Podmínkou je odbahnění rybníka po rekonstrukci čistírny odpadních vod."

www.i-noviny.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů