Úterý, 29. listopadu 2022

Předvolební parky Prahy 6 se mění v lukrativní stavební parcely

12. listopadu 2009
Předvolební parky Prahy 6 se mění v lukrativní stavební parcely

PRAHA - Nové parky a více zeleně. Takový byl jeden z předvolebních slibů současného vedení radnice Praha 6. Realita se ale ubírá trochu jiným směrem. Hned tři zelená zátiší této městské části se potichu a bez veřejné diskuse mění ve stavební parcely, další to čeká. Zatímco nové parky nevznikají, developerské firmy postupně ukrajují zeleň pro své komerční projekty. Podle sdružení Arnika se může situace ještě zhoršit v souvislosti s přípravou nového územního plánu Prahy.

Vokovice, Hanspaulka, Střešovice. Všechny tyto krásné čtvrti Prahy 6 mají jedno společné. Současné vedení městské části slíbilo tamním obyvatelům před minulými komunálními volbami nové parky a dodnes se nic nestalo. Situace je dokonce ještě mnohem horší. Nejen že parky nevznikly, příslušným zeleným lokalitám dokonce hrozí komerční zástavba.

Ve Vokovicích se na místě bývalého Strnadova zahradnictví připravuje výstavba bytových domů, ohroženo je přitom jak rekreační zázemí dvou místních škol, tak i Dejvický potok. Slíbený park na Hanspaulce postupně okrajuje výstavba luxusních vil a bytů. Pozemky ve Střešovicích určené pro zřízení parku chce radnice Prahy 6 prodat jako stavební pozemek.

"Nový park je atraktivní slib, který politikům určitě zvyšuje šanci, že budou zvoleni. Slibovat ale park a pak na jeho místě schválit komerční výstavbu, je nemravné a mimořádně arogantní vůči voličům," říká mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková.

V programovém prohlášení Rady Městské části Praha 6 pro období 2006-2010 je jednou z priorit v oblasti parků vznik Centrálního parku Veleslavín právě v tomto prostoru. Starosta Tomáš Chalupa tehdy na předvolebních setkáních mluvil o "Stromovce Prahy 6". Také volební program místní organizace ODS počítá se založením parku mezi školou Na Dlouhém lánu a železniční tratí, tedy v horní části bývalého zahradnictví. V říjnu 2007 byl ale obecní radou odsouhlasen podnět na změnu funkce pozemků "za účelem rekultivace daného území, sestávající z výstavby rezidenčního bydlení včetně základního vybavení obchodů a vybudování moderního parku s botanickou zahradou". Cílem tedy najednou nemá být park jako takový, ale hlavně zástavba.

Již tento týden - v pátek 13. listopadu - budou zastupitelé městské části Praha 6 na svém zasedání rozhodovat o případném prodeji pozemků ve Střešovicích, kde měl vzniknout nový parčík na konci Starostřešovické ulice (viz níže). Dnes se také koná setkání starosty Tomáše Chalupy a radních s občany Vokovic a Veleslavína. V pozvánce, která byla narychlo rozeslána tamním občanům, je bez bližších podrobností uvedeno, že cílem je informovat "o připravovaných programových akcích" v této lokalitě. Setkání se uskuteční od 17 hodin v jídelně Gymnázia Arabská - Arabská 14/682 ve Vokovicích.

Do budoucna hrozí Praze 6 další úbytky zeleně. Plánuje se například zástavba části parku vedle Hotelu Diplomat na Evropské třídě, kvůli výstavbě dálničního propojení Blanka zanikne parčík ve Svatovítské ulici, radnice chce také zrušit zahrádkářské kolonie, přičemž na části pozemků se zřejmě rovněž plánuje výstavba. Arnika doporučuje občanům, aby se seznámili s konceptem nového územního plánu, který může skrývat další překvapení. V rámci poradny Centra pro podporu občanů také nabízí občanům pomoc při zpracování připomínek.

Bližší informace o zmíněných lokalitách najdete v příloze.
Příloha:

Lokality "předvolebních parků" ohrožené výstavbou:

1/ Vokovice: Místo parku nejen pro děti hrozí činžáky

"Stromovka Prahy 6" - tak popisoval projekt na vytvoření nového parku pro obyvatele Vokovic a Veleslavína starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Zelená oáza se sbírkou vzácných druhů stromů měla vzniknout na pozemcích zpustlého Strnadova zahradnictví.

Během jediného roku se situace začala měnit. Magistrát zveřejnil plán na umístění stanice rychlodráhy na letiště "Dlouhý lán" přímo v centru Strnadových zahrad. Pozemky se zborcenými skleníky náhle získaly vysokou cenu a skoupili je developeři. Praha 6 tak rychlá nebyla. Na magistrátu se vzápětí objevil návrh ke změně územního plánu, která by umožnila hustou zástavbu celé plochy téměř šesti hektarů.

Také koncept nového územního plánu Prahy předpokládá výstavbu a nikoliv park. Úzký pás zeleně by mohl být zachován jen podél škol, to ovšem s původní ambiciózní "Stromovkou" nelze srovnávat. Změny ani koncept nového územního plánu nepočítají s existencí Dejvického potoka, který tudy protéká - je zde sice zakreslen zelený pruh, ale nikoliv potok, natož pak jeho ochranné pásmo.

V Praze 6 vznikla před rokem občanská iniciativa nazvaná "Praha 6 ztrácí tvář". Kritizuje neexistenci urbanistické koncepce Prahy 6 a zajímá se o novou výstavbu v různých čtvrtích. Snaží se také o návrat k původnímu slibu radnice a založení parku ve Vokovicích. "Chystá se velký administrativní objekt na Bořislavce, další výstavba nepochybně brzy nahradí také zrušenou vokovickou teplárnu. Proto je nutné na místě Strnadových zahrad zachovat v nejvyšší možné míře zeleň," vysvětluje jedna z iniciátorek aktivity Anna Matoušková. "Toho lze docílit pouze jasným vymezením parku v územním plánu. Je ovšem otázkou, zda to bude po schválení Obytného souboru U Strnadových zahrad v rámci první vlny celoměstsky významných změn územního plánu ještě možné," dodává Matoušková.

Podle ní je možný kompromis. "Kdyby v části pozemku nad železniční tratí vyrostlo pár rodinných domků, lokalitu to výrazně nepoškodí. Celá jižní část by ale měla zůstat zelená, už kvůli bezprostřednímu sousedství se školním areálem a kvůli potoku," dodává Matoušková.

Další informace zde: www.mestaprozivot.arnika.org nebo na stránkách iniciativy www.praha6ztracitvar.cz.

2/ Kotlářka: Kus parku si rozparcelovali majitelé vil

"Centrální park Hanspaulka" byl oficiální název nové zelené plochy, která by sahala prakticky od Stadionu mládeže na Kotlářce až do centra vilové čtvrti. Před volbami park slibovala ODS Prahy 6, jeho součástí měla být i přírodní rokle Kotlářka.

Vzniku parku ve zmíněné lokalitě nic nenasvědčuje, zato na svazích nad Kotlářkou vyrostla v roce 2008 nová čtvrť s luxusními vilami společnosti ING Real Development. Investor slíbil, že bude-li tato výstavba povolena, nijak se nedotkne svahů Kotlářky. Vědci totiž v lokalitě objevili biotopy několika chráněných druhů živočichů - právě rokle se měla stát jejích útočištěm poté, co část pozemků zastaví vily. Druhou podmínkou povolení staveb byla náhradní výsadba stromů, protože kvůli domům se muselo kácet.

Na jaře 2009 poté, co se do nových vil nastěhovali majitelé, dostal radnicí slíbený park silnou ránu. Majitelé odkoupili od společnosti ING spolu se zahradami vil také svahy rokle Kotlářky, které měly být dle územního rozhodnutí chráněny jako útočiště chráněných živočichů. Začalo rozsáhlé mýcení stromů, srovnávání terénu a nepovolená výstavba plotů v zeleni. Přestože radnice Prahy 6 o tomto zásahu od začátku věděla, do dnešního dne není zcela jasné, jak bude tato situace řešena, a to i přesto, že protiprávnost takových zásahů do zeleně konstatovala jak ČIŽP, tak Útvar rozvoje hlavního města, jež ve svém stanovisku jasně konstatoval, že plochy, které nejsou součástí územního rozhodnutí a v platném územním plánu jsou vedeny jako plochy nelesní zeleně, nesmějí být takové plochy oplocovány a musí být veřejně přístupné. Zdá se dokonce, že Praha 6 změnila názor, neboť v konceptu nového územního plánu navrhuje označit tyto chráněné plochy zeleně jako obytné území, přičemž "když už, tak už", ještě k tomu byl přidán další kus pozemku při ulici Na Kotlářce, k němuž nevede žádná komunikace a ani do budoucna taková navrhována není.

"Centrální park Hanspaulka" je sice zakreslen v konceptu nového územního plánu, podle Občanského sdružení přátel Hendlova dvora je však jeho vznik ohrožen. "Bojíme se postupného ukrajování zeleně ve prospěch dalšího luxusního bydlení. Zatímco radnice dodnes nezahájila pani přípravné práce na vytvoření parku, všude v okolí se staví, v návrhu nového územního plánu jsou z původní plochy nelesní zeleně navrhována další území k výstavbě a dochází k dalšímu ničení zeleně a dokonce i zabíjení chráněných živočichů," vysvětluje místopředseda sdružení Michael Pokorný.

"Nový územní plán počítá s další výstavbou, což může ještě zvýšit tlak na minimalizaci parku a maximalizaci zisku z prodeje dalších luxusních bytů na Hanspaulce," říká Pokorný. Pro ilustraci dodává, že cena nedávno dostavěných domů společnosti Hanspaulka Nové vily se pohybovala kolem sta milionů korun.

3/ Staré Střešovice: Park nebude, možná hotel?

Na nový parčík se těšili také obyvatelé starých Střešovic, které byly v roce 2003 prohlášeny městskou památkovou zónou jako jeden z posledních pozůstatků dřívějších vesnic za hranicemi Prahy. Dříve unikátní domkářská enkláva utrpěla v posledních deseti letech mnohé škody vlivem povolování nevhodné komerční výstavby. Zjednodušeně řečeno, na místech původních přízemních venkovských chalup vyrůstají mnohapodlažní bytové domy.

Radnice Prahy 6 věděla o výjimečnosti starých Střešovic již dávno. Proto nechala v roce 1995 zpracovat architekty vedoucím Ústavu urbanismu na ČVUT Janem Mužíkem a Michalem Hexnerem urbanistickou studii pro revitalizaci enklávy. Její součástí bylo vymezení nového parčíku na konci Starostřešovické ulice, který měla z jedné strany uzavírat romantická skalní stěna přecházející v přírodní památku Střešovické skály. Právě Starostřešovická ulice je nejcennějším zbytkem původní zástavby.

Nyní přichází překvapení. Na programu zasedání zastupitelstva Prahy 6, které se koná 13. listopadu, je prodej pozemků původně určených pro park coby stavebních parcel. Ve výběrovém řízení nabídl zájemce za tisíc metrů čtverečních 11 milionů korun. Vzhledem k tomu, jaké budovy vyrostly v posledních letech v okolí, lze předpokládat stavbu domu s luxusními nájemními byty.

Programové prohlášení Rady Městské části Praha 6 pro období 2006 - 2010

Veřejná zeleň / Výstavba a obnova parků

Zasadit se o vybudování nebo o obnovu parkových ploch zásadního významu pro městskou část:

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů