Pátek, 2. prosince 2022

V Plzni se uskutečnila mezinárodní konference o možnostech rozvoje evropských měst

Více než sto lidí ze 14 evropských zemí se zúčastnilo mezinárodní konference "Kreativní komunitní plánování", která se konala od 5. do 7. 11. 2009 v Plzni.

14. listopadu 2009
V Plzni se uskutečnila mezinárodní konference o možnostech rozvoje evropských měst

Konferenci zahájila velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska paní Sian MacLeod. Konference byla zaměřena na sdílení zkušeností se zapojováním veřejnosti do plánování rozvoje měst. Jejím cílem bylo zmapovat problémy moderních evropských měst a společně hledat způsoby jejich řešení. O potřebě řešit toto téma svědčí především velký zájem účastníků, kteří přijeli z poloviny Evropy. Jednalo se o zástupce neziskových organizací, univerzit, samosprávy i úřadů vlády z České republiky, Velké Británie, Litvy, Lotyšska, Dánska, Polska, Slovinska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Švédska, Dánska, Finska a Norska.

Co tuto různorodou společnost spojovalo? Především to, že se jednalo o aktivní jedince, kteří mají zájem o dění ve městech, ve kterých žijí. A dále dále skutečnost, že se většina z nich v minulosti podílela na projektu Kreativní města organizace British Council, jehož součástí je i tzv. Future City Game (Hra město budoucnosti), nová kreativní metoda na zapojování veřejnosti. Tato metoda práce ve skupinkách podněcuje neotřelé způsoby myšlení a tvůrčí aktivity. Jejím cílem je přinést nové náměty na to, jak zlepšit kvalitu života ve městě, kde účastníci hry žijí.

"O potřebě uspořádat podobné setkání svědčí i to, že účastníci si nepřijeli konferenci tzv. odsedět, ale aktivně se jí po celé tři dny účastnili," řekl Jan Martínek, ředitel Centra pro komunitní práci. "V celé řadě prezentací jsme se mohli seznámit s výsledky her, které proběhly před rokem a více, ale i před několika dny. Jádrem konference byly tzv. workshopy, během kterých účastníci diskutovali ve skupinách na témata týkající se problémů jejich měst v kontextu celé Evropy. Společně vždy definovali a prezentovali hlavní myšlenky diskuse, jejich výstupy budu zpracovány do brožury a DVD z konference."

Plzeň se s metodou Future City Game seznámila již v červnu roku 2008, kdy se stala jedním z prvních měst v Evropě, které tuto hru realizovalo, a to na téma Plzeň město kultury 2015. Jelikož se akce setkala s velkým zájmem, byly během roku odehrány další hry ve 4 městských obvodech Plzně.

Proto se účastníci třetí den konference podívali do areálu Světovar na Slovanech, jehož revitalizace je jedním z klíčových projektů plzeňské kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Na místě se uskutečnila drobná představení, jejichž vrcholem bylo vystoupení pěveckého sboru Canticorum. Následovaly tvůrčí dílny, které měly za cíl přinést nové podněty týkající se budoucího využití a provozu areálu.

Konference byla součástí projektu "Creative community planning - European Citizen Network", který realizuje občanské sdružení Centrum pro komunitní práci za finanční podpory programu Evropské unie "Evropa pro občany". Výsledkem projektu bude vytvoření spolupracující sítě evropských měst a především jejich aktivních občanů, kteří považují zapojení široké veřejnosti do rozvoje svých měst za základní stavební kámen občanské společnosti.

Konference byla pořádána ve spolupráci s mezinárodní organizací British Council, městem Plzeň a neziskovými organizacemi CLES (Velká Británie) a Dodo ry (Finsko). Více informací o konferenci a o dalším vývoji projektu naleznete na stránkách projektu www.creative-planning.eu nebo na www.cpkp.cz. Informace o projektu Kreativní města naleznete na stránkách creativecities.britishcouncil.org.
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň.
Kontaktní osoba: Helena Šimicová, email: helena.simicova@cpkp.cz, telefon: 777 793 735.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů