Úterý, 29. listopadu 2022

Aktualizovaná verze Praktické příručky - Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR

Aktualizovaná verze Praktické příručky - Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR

Na základě konečných připomínek Evropské komise ze Závěrečné zprávy DG Regio z června 2009 došlo k aktualizaci příručky, která představuje minimální standard požadavků na řešení problematiky výkonnosti pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2007-2013.

Výkonové ukazatele jsou nastaveny na základě již zavedené odborné praxe v oboru vodovodů a kanalizací ČR a jejich zavedením by nemělo dojít k navýšení investičních ani provozních nákladů na straně provozovatele ani vlastníka infrastruktury. Veškeré změny v provozních smlouvách musí být účinné, tj. aplikovatelné nejpozději od prvního dne následujícího kalendářního/hospodářského roku po získání kolaudačního souhlasu na investici realizovanouo v rámci OPŽP. Praktická příručka se aplikuje na všechny provozní smlouvy (resp. návrhy) předložené k posouzení po 1. červenci 2009.

Příručka včetně příloh - ke stažení

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů