Neděle, 27. listopadu 2022

Další dotace ve výši 9 miliard korun pro životní prostředí

Další dotace ve výši 9 miliard korun pro životní prostředí

Ministr životního prostředí Ladislav Miko minulý týden podepsal seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí.

V rámci sedmé výzvy (Prioritní osa 1) ministr životního prostředí Ladislav Miko schválil a podepsal 16 projektů na zlepšení vodohospodářské struktury a snižování rizika povodní. Konkrétně se jedná o projekty na snížení znečištění odpadních vod z komunálních zdrojů. Jedním ze schválených projektů je i zlepšení vodohospodářské struktury města Benešov.

Celkem osm projektů na zlepšení vodohospodářské struktury a snižování rizika povodní byly ministrem životního prostředí Ladislavem Mikou podepsány a schváleny i v rámci desáté výzvy (Prioritní osa 1), které se zaměřují na zlepšení Systému povodňové služby. V sedmi případech byl žadatelem státní podnik Povodí Moravy.

V rámci osmé výzvy (Prioritní osa 7) byly pak schváleny dva projekty Rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Celkem bylo Řídícím výborem OPŽP ministrovi životního prostředí Ladislavu Mikovi ke schválení doporučeno 26 projektů. Celková výše požadované podpory je přes 9 miliard korun. Požadovaná výše podpory z Fondu soudržnosti je 8,8 miliard korun, z rozpočtu SFŽP ČR je to 533 milionů korun.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů