Pátek, 2. prosince 2022

Podrobný program konference RECYKLACE ODPADŮ XIII

Uskuteční se tento pátek na VŠB - TU Ostrava

25. listopadu 2009
Podrobný program konference RECYKLACE ODPADŮ XIII

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
ÚSTAV GEOTECHNIKY SAV KOŠICE
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA KRAKÓW
POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci
RECYKLACE ODPADŮ XIII.

KONFERENCE SE KONÁ NA VYSOKÉ ŠKOLE BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITĚ OSTRAVA

27. 11. 2009

Vědecký výbor

Susana L. Arad Technical University of Petrosani, Romania
Gordan Bedekovic University of Zagreb, Croatia
Wieslaw S. Blaschke Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
Vladimír Čablík VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Peter Fečko VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Andzrej Jarosińsky Cracow Univerzity of Technology,Cracow, Poland
Víťazoslav Krúpa Slovak Academy of Sciencees in Košice, Slovakia
Sanda Krausz Technical University of Petrosani, Romania
Radmila Kučerová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Mária Kušnierová Slovak Academy of Sciencees in Košice, Slovakia
Jaroslava Ledererová Research Institute of Building Materials (VUSTAH), Czech Republic
Tamara Matveyeva Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Wladyslawa Mulak Technical University of Wroclaw, Poland
Ireneusz Soliński AGH University of Science and Technology, Poland
Miroslav Svoboda Research Institute of Building Materials (VUSTAH), Czech Republic
Rudolf Tomanec Univesity of Belgrade, Serbia
Barbara Tora AGH University of Science and Technology, Poland
Edita Virčíková Technical University of Košice, Slovakia

Garant konference

Prof. Ing. Peter Fečko, CSc.

Organizační výbor

Eva Bogdanová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Kateřina Cechlová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Vladimír Čablík VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Michal Guziurek VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Josip Išek VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Iva Janáková VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Eliška Kulová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Lucie Nezvalová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Petr Malina VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Monika Mádrová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Nikolas Mucha VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Dana Musilová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Romana Topiarzová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Radka Wolfová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Jaroslav Závada VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Konference

Konference je zaměřena na nové vědecké technologické poznatky z oblasti:
- Recyklace průmyslových odpadů (hutních, energetických, strojních, chemických, potravinářských, po hornické a úpravnické činnosti atd.)
- Recyklace komunálních a zemědělských odpadů
- Recyklace stavebních a demoličních odpadů
- Recyklace autovraků
- Recyklace odpadů z jiných oblastí
- Zpracování nemocničních a radioaktivních odpadů
- Zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu
- Alternativního zpracování zbytkového odpadu s cílem umožnit jeho maximální recyklaci a využití
- Podnikatelské aktivity v oblasti recyklace odpadů
- Legislativní otázky recyklace a využití odpadů

Obecné informace

Datum a místo konání: Konference se uskuteční na VŠB - TU Ostrava, 27. 11. 2009.

Jednací jazyky: Oficiální jazyky konference jsou čeština, slovenština, polština, angličtina.

Sborník: Bude vydán sborník z konference.

PROGRAM KONFERENCE "RECYKLACE ODPADŮ XIII."
27. 11. 2009
7:30 - 12:00 Registrace účastníků
8:00-10:00 Zahájení konference a prezentace článků
ALWAELI M.: Cost-Effectiveness Estimation of Municipal Solid Waste Utilization as a Substitute of Raw Materials
ČERNÝ V., KULÍSEK K.: Environmentální aspekty výroby a užití spékaných uhelných hlušin
FIEDOR J., VILAMOVÁ L., OBROUČKA K., PROCHÁZKOVÁ M., HUDEČKOVÁ S., MORAVCOVÁ T.: Stanovení základních palivových charakteristik látkových složek komunálních odpadů z různých typů zástaveb
FIEDOR J., STEPKOVÁ K., HUDEČKOVÁ S., OBROUČKA K.: Možnosti zplyňování vybraných druhů termosetů
HYBEN I., SPIŠÁKOVÁ M.: Ako zabezpečiť pokrytie území zariadeniami na recykláciu stavebného a demolyčného odpadu?
PIVKO M.: Hľadanie nových alternatív separácie a recyklácie odpadov z domácností
JUNÁK J.: Coal fly ash utilization in concrete manufacturing
MICHALÍKOVÁ F., ŠKVARLA J., SISOL M., KRINICKÁ I., KOLESÁROVÁ M.: Aplikácie úpravnických technológii na ekonomické zhodnocovanie popolčekov z tepelných elektrární
VYVÁŽIL M., SVOBODA M.: Posouzení technologické vhodnosti umělého kameniva do betonu na bázi vedlejších energetických produktů vyráběného studenou technologií
ŘEZNÍK B., KERŠNER Z., ROVNANÍKOVÁ P.: Vliv hodnoty silikátového modulu na lomově-mechanické vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi popílku
10:00 - 10:30 Přestávka na kávu
10:30 - 12:00 Prezentace článků
DVOŘÁK K., KALIVODA K.: Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu s využitím chloridových odprašků
GRUP R.: Štúdium náhrady jemnozrnnej frakcie 4/8 prírodného kameniva v kompozitech betónovým recyklátom
VANĚREK J., DROCHYTKA R.: Využití vybraných druhů plniv na dřevní bázi v dřevoplastových kompozitech
KUČERA P., LIDMILA M., MONDSCHEIN P.: Recyklovaná štěrkodrť stabilizovaná stmelená asfaltovou emulzí pro použití v pražcovém podloží
SOKOLÁŘ R.: Odpady jako lehčiva keramického střepu
BEČKOVÁ D.: Možnost využití velkoobjemového odpadu z VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
ŘEPKOVÁ M.: Možnosti získávání drahých kovů z odpadních vyzdívek kovohutnických pecí
SOBCZAK A., DOBRZAŃSKI Z., ZYGADLIK K.: Physicochemical Properties of Hydroxyapatite Obtaining from Bone Sludge by Calcining Process at Rotray Kiln
VODIČKA J., VYTLAČILOVÁ V., HANZLOVÁ H., VÝBORNÝ J.: New Possibilities of Recycled Spoil Utilization
CHAMRÁDOVÁ K., RUSÍN J., OBROUČKA K., GRYCOVÁ B.: Porovnání vlivu přídavku kukuřičné siláže a zrna ječmene k hovězí kejdě při modelové kofermentační výrobě bioplynu
KRUPA-ŻUCZEK K., WZOREK Z., KOWALSKI Z.: Charakterystyka odpadów mięsnych i mączek masno-kostnych
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 15:00 Prezentace článků
STAROŃ A., KOWALSKI Z., BANACH M., WZOREK Z.: Utilization of Waste from Meat Industry - Technological Aspects
STAROŃ P., KOWALSKI Z., KRUPA-ŻUCZEK K., WZOREK Z.: Badania właściwości fizyko - chemicznych mieszanin odpadów kostnych przeznaczonych do utylizacji termicznej
WZOREK Z., BANACH M., NOWAK A. K.: Wykorzystanie szlamów fluorku wapnia do wytwarzania kompozytu przeznaczonego do rekultywacji składowiska odpadów oraz na cele drogou
ZMUDA W. A., BUDZYŃ S., TORA B.: Wykorzystanie mączki kostnej w rolnictwe
HANČUĽÁK J.: Granulometrické a morfologické vlastnosti tuhých imisií z oblasti Nižnej Slanej
KOWALSKA A.: Use of Waste from Copper Production
JAROSIŃSKI A., ŻELAZNY S., RADOMSKI P.: Modification of Gypsum Binder Obtained from Waste Materials by Means of Epoxide Resins
NOWAK A., PESZKO B., TORA B.: Kierunki wykorzystania odpadow z przeróbki węgla kamiennego
SZPONDER D., TORA B.: Modern Utilization Methods of Waste from Zinc-Lead Ore Processing
FICERIOVÁ J., BALÁŽ P., ŠTOFKOVÁ M.: Mechanical Activation and Electrolysis of Gold from Elecrtofiltration waste
DLABAJA M.: Druhotné zpracování sekundárních pro primární produkci nevyužitelných produktů
ŠTOLC L.: Recyklace LCD a plazma obrazovek na modulové testovací lince - výkon 250 kg/hod (400 tun/rok)
15:00 - 15:30 Přestávka na kávu
15:30 - 18:00 Prezentace článků
ZEGZULKA J., ROZBROJ J., BLOKEŠ J., PROCHÁZKA J.: Identifikace poruch toku sypkých hmot z tvarů tokových profilů
HANSLÍK A.: Specifika přípravy a průběh procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, pro záměr realizace liniové stavby v blízkosti maloplošného chráněného území v rámci Moravskoslezského kraje
ZIMÁK J., ĎURĎOVÁ L.: Radioactivity of the Brno Dam Bottom Sediments
VEREŠ J., LOVÁS M., JAKABSKÝ Š.: Možnosti spracovania kovonosných odpadov pomocou mikrovlnej extrakcie
ŠTEFUŠOVÁ K.: Magnetická filtrácia vôd obsahujících magnetické sorbenty
KREJČÍ O., MOKREJŠ P.: Způsob přípravy keratinového hydrolyzátu z odpadní vlny
KRET J.,MOROZ E. O., JURSOVÁ S.: Vliv škodlivých prvků na výrobu aglomerátu
KURILLA P.: Thermodynamical Study of Catalysts Treatment by Melting and Gasifying Process in Plasma Arc Reactor
LOVÁS M., ZNAMENČÁKOVÁ I., HREDZÁK S.: Magnetohydrostatická separácia a mikrovlnné luhovanie elektroodpadov
ORLOVSKÝ I.: Spracovania opotrebených pneumatik
POLOMSKA J.: Thermal Decomposition of Polycarbonate in a Fluidised Bed Combustor
PROCHÁZKA O.: WASTE FORUM - nový, recenzovaný časopis pro výsledky VaV související s odpady (POSTER)
19:00 Večeře, slavnostní večer s hudební skupinou "Rexton", sál nad Menzou VŠB - TUO

Kontaktní adresa

prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Institut environmentálního inženýrství
HGF VŠB-TU OSTRAVA
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
tel: +42059 699 3575, +42059 699 1242
fax: +42059 699 4041, +42059 699 3040
E-mail: peter.fecko@vsb.cz
homen.vsb.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů