Čtvrtek, 1. prosince 2022

Brněnští geologové rozvíjejí vztahy s Řeckem.

3. prosinece 2009
Brněnští geologové rozvíjejí vztahy s Řeckem.

GEOtest Brno, a.s. nedávno ukončil pilotní projekt schválený po katastrofických požárech na Peloponésu roku 2007 rozhodnutím místního Svazku měst a obcí. Práce realizované brněnskou firmou GEOtest Brno, a.s. představovaly rešeršní práce, interpretaci leteckých snímků, 15-ti denní terénní práce zaměřené na zjištění stavu podezřelých lokalit in situ, rozhovory s místními institucemi i podniky (zbrojovka, potravinářské podniky, recyklace plastů, čistírny) rekognoskaci geologie a hydrogeologie oblasti, odběry a analýzy vzorků vod a odpadů (mj. tzv. červeného bahna z hliníkárny v Aspra Spitia), přednášku na sněmu starostů, sestavení zprávy s návrhy na řešení situace, transfer zkušeností z ČR.
Všeobecně lze říci , že lesní požáry bohužel zničily značnou část překrásné lesnaté krajiny v okolí města Aigio. Zároveň došlo k likvidaci požárem několika černých skládek, což nesporně zatížilo ovzduší. Bohužel se potvrdilo, že Řecko je zemí, kde v managementu odpadů je pořád ještě co zlepšovat. Černé skládky jsou poměrně hojné, nakládání s elektroodpady ve městě je částečně v rukou romských obyvatel, jež v jednoduchých podmínkách demontují různé elektrospotřebiče.
Výjimkou je sběr monočlánků v elektroobchodech. Sběrná střediska odpadů zde neexistují, linka na balení a zpracování odpadů se teprve buduje. Závažné jsou nedostatky v oblasti evidence odpadů, kde kromě velkých podniků snad žádná evidence o produkci odpadů ani neexistuje. Tzv. červené bahno z hliníkárny donedávna končilo na dně Korintského zálivu, naštěstí jsou již podnikány kroky k nápravě tohoto stavu. I v oblasti ochrany podzemních vod je mnoho prostoru pro zlepšení.

A.F.


Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů