Sobota, 26. listopadu 2022

MŽP vydalo povolení pro vývoz 4 nosorožců ze ZOO Dvůr Králové do Keni

15. prosinece 2009
MŽP vydalo povolení pro vývoz 4 nosorožců ze ZOO Dvůr Králové do Keni

Ministerstvo životního prostředí dnes udělilo vývozní povolení ZOO Dvůr Králové pro vývoz 4 nosorožců bílých severních do Keni. "Na základě všech podkladů a splnění podmínek, které předepisuje úmluva CITES, bylo v pátek 11.12. 2009 ukončeno správní řízení a vydáno povolení pro vývoz těchto ohrožených druhů," říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Nosorožci jsou mezinárodně chráněni Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.

Nosorožec tuponosý (bílý) severní je druh kriticky ohrožený na přežití a patří tak mezi nejpřísněji chráněnou kategorii podle Úmluvy CITES. Podle ní musí být pro udělení vývozního povolení z EU splněny základní 4 podmínky: exempláře musí být zákonného původu, stát dovozu musí vydat dovozní povolení, vědecký orgán CITES musí vydat kladné stanovisko a přeprava živých zvířat musí být zajištěna tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví nebo krutého zacházení.

Žádost ZOO Dvůr Králové splnila všechny uvedené podmínky, z nichž mezi nejdůležitější patří odborné stanovisko vědeckého orgánu CITES, kterým je v ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

"Vývoz nebude mít škodlivý vliv na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na kterém se příslušná populace daného druhu vyskytuje. V souvislosti s vývozem neexistují žádné další okolnosti, týkající se zachování druhu, které mluví proti vydání vývozního povolení," cituje z rozhodnutí AOPK ČR Michal Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ve svém odborném posudku se AOPK ČR opírá o stanoviska řady národních i mezinárodních odborníků a organizací specializovaných na ochranu nosorožců, mezi něž patří i stanovisko vědeckého orgánu CITES země dovozu - Keni a stanovisko Skupiny specialistů pro africké nosorožce Světového svazu ochrany přírody.

"Jsem nadmíru potěšen, že k realizaci vývozu může dojít. Díky tomuto unikátnímu projektu, můžeme zachránit tento kriticky ohrožený poddruh bílých nosorožců, kterých je na světě posledních 8 kusů chovaných v zajetí. V přírodě už nejsou žádní volně žijící jedinci, respektive jejich existence nebyla prokázána. Pokud se v Keni podaří tyto nosorožce rozmnožit, Česká republika tak přispěje k unikátnímu zachování rozmanitosti přírody naší planety. Přes určitá rizika by byl opačný postup v nadcházejícím Mezinárodním roce biodiverzity neobhajitelný," dodává náměstek Pelc.

Petra Roubíčková
tisková mluvčí

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů