Pondělí, 5. prosince 2022

Kodaňský summit aneb Kdo změní svět

17. prosinece 2009
Kodaňský summit aneb Kdo změní svět

Kolega mi před nějakou dobou vyprávěl historku o tom, jak šel s bývalým šéfem jedné z českých telekomunikačních firem na oběd. Řešili na něm, z jaké pozice je snadnější změnit svět. Zda z pozice ve státní správě, kde můj kolega dříve působil, či z pozice soukromé společnosti.

Oba samozřejmě zastávali názor vycházející z jejich, do té doby odlišné, pracovní zkušenosti. Kolega mi přiznal, že po té schůzce si poprvé uvědomil, že možnosti soukromého i veřejného sektoru realizovat změny, které mají šanci měnit svět, jsou vyrovnané, není-li dokonce soukromý sektor ve výhodě.

V dánské Kodani řeší už více než týden zástupci téměř dvou set zemí světa otázky ekologicky šetrnějšího chování k životnímu prostředí. Diskuse se točí zejména kolem snižování emisí. Očekávání od této konference jsou poměrně velká, skoro každý mluví o tom, že jde o setkání, které svět jistojistě změní.

Mnoho pozorovatelů však zároveň vidí možné závěry konference skepticky. Poukazují se na to, že pokud už se zástupci všech zúčastněných států vůbec budou schopni na něčem shodnout, je otázka, budou-li ochotni přijaté závazky splnit. Předchozí zkušenosti s nedodržováním závazků v této oblasti jsou ještě příliš čerstvé.

Jaká je ale realita? Ve skutečnosti se už celá řada firem vydala cestou inovací, které jsou motivovány snahou o nižší emise látek, které mají negativní dopad na životní prostředí. Tyto firmy vytvářejí pracovní místa, spolupracují s vysokými školami, vyvíjejí nové výrobky a zavádí je do praxe. To jim umožňuje získat tržní podíl a oblibu u zákazníků.

Na tomto příkladu je hezky vidět, že možnost změnit svět je pro aktéry z veřejného i soukromého sektoru minimálně vyrovnaná. Vizionářští lídři totiž nejsou jen v čele některých států, ale i firem. A že realitu více ovlivňuje akce než chvályhodné záměry, není třeba připomínat. Pro ilustraci, z průzkumu PwC, který proběhl mezi generálními řediteli na celém světě, letos v lednu celá 3/4 odpověděla, že již realizují anebo budou v příštích 12 měsících realizovat změny s ohledem na měnící se klimatické podmínky. Zároveň pak ředitelé označili schopnost přizpůsobit se novým ekonomickým či ekologickým podmínkám a technologické inovace za jedny z klíčových aspektů, které budou rozhodovat o dlouhodobém úspěchu jejich firem.

Můj kolega už dávno nevěří tomu, že světem hýbou hlavně legislativní a regulatorní opatření veřejného sektoru. A já jsem zvědavá, jestli se v Kodani zástupci jednotlivých států nakonec na něčem shodnou. Ať tak či tak, svět se naštěstí mění i s ohledem na každodenní soukromou iniciativu společensky odpovědných firem.


Věra Výtvarová
partnerka pricewaterhousecoopers ČR

Zdroj:Podniky a trhy
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů