Sobota, 26. listopadu 2022

Boj o splavnění Labe

18. prosinece 2009
Boj o splavnění Labe

Sedm německých oborových svazů vyzvalo 18. listopadu v Hamburku novou spolkovou vládu a sněm ke splavnění českého i německého Labe, zejména k "rozhodujícímu zlepšení splavnosti vodní cesty na středním a horním Labi". Doslovný text výzvy byl předán v minulých dnech vládě ČR a ministerstvům dopravy, životního prostředí, zemědělství a ministerstvo průmyslu a obchodu a také Sekci vodní dopravy při Svazu dopravy ČR s Asociací vnitrozemské plavby ČR. Současně čeští rejdaři žádají vládu ČR o činy.

Ve společném prohlášení Spolkového Svazu německé vodní dopravy, Spolkového Svazu veřejných přístavů, Sekce námořních přepravců při Spolkovém svazu průmyslu, Evropského svazu vnitrozemské a námořní plavby, Unie Hospodářských komor Labe/Odra, Spolku pro Evropskou vnitrozemskou vodní dopravu a vodní cesty a Spolku pro využití Labské vodní cesty, který sdružuje dalších více než 100 společností, se uvádí: "S ohledem na to, že Labe významně přispívá k ekonomickému růstu na německé i české straně Labe, je významnou dopravní tepnou pro rostoucí trhy v oblasti střední a východní Evropy, že vodní cesta přispívá k ochraně životního prostřední relativně nízkým podílem emisí CO2 i ke snižování hluku a ke zvyšování bezpečnosti v dopravě, podporuje německé hospodářství neomezený přístup k námořním přístavům. Přepravní objemy i nadále dlouhodobě porostou a Labská vodní cesta skýtá stále nevyužitý dopravní potenciál. Vyzýváme novou Spolkovou vládu a nový Spolkový sněm k rozhodující mu zlepšení splavnosti na středním a horním Labi." Svazy dále žádají, aby byly "patřičným způsobem vybudovány i k Labi přilehlé vodní cesty" a aby byla zintenzívněna spolupráce mezi vládami ČR a SRN a dosaženo zlepšení plavebních podmínek v německo-českém pohraničí.

Čeští rejdaři v průvodním dopisu vládě a ministerstvům zdůrazňují, že Labe je pro ČR jedinou přístupovou cestou k námořním přístavům, vodní doprava po Labi skýtá obrovský nevyužitý potenciál pro české hospodářství, je výrazným reguláterem cen, přičemž ale dlouhodobě neřešené problémy na labské vodní cestě způsobují naopak úpadek vodní cesty i oboru vodní doprava.

Dále čeští rejdaři vyzývají českou vládu, aby okamžitě aplikovala Opatření ke zmírnění ztrát provozovatelů mezinárodní vodní dopravy v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi 2004 - 2010 v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze září 2006, dále aby byl prodloužen splavný úsek vodní cesty do Pardubic a aby bylo dosaženo zlepšení plavebních podmínek v německo-českém pohraničí.

Zdroj:Logistika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů