Úterý, 6. prosince 2022

Hlavní témata úterní Rady ministrů ŽP v Bruselu

22. prosinece 2009
Hlavní témata úterní Rady ministrů ŽP v Bruselu

V úterý 22. prosince se v Bruselu uskuteční poslední zasedání Rady Evropské unie za švédského předsednictví. Hlavním bodem jednání unijních ministrů životního prostředí bude hodnocení Kodaňskéhu summitu a vzniklé dohody z pohledu Evropské unie a konkrétní opatření v oblasti změny klimatu, jež bude třeba přijmout za španělského předsednictví.

"Přestože se v Kodani nepodařilo dosáhnout univerzální, právně závazné globální dohody o snižování emisí, evropské klimatické závazky zůstávají v platnosti. Po zhodnocení příčin neuspokojivého výsledku kodaňské konference bude nyní na španělském a belgickém předsednictví EU pokračovat v intenzivních jednáních s největšími emitenty světa, takových, která nás dovedou k úspěšnému cíli a nové mezinárodní klimatické úmluvě v Mexiku v prosinci 2010," nastiňuje obsah jednání Rady ministr životního prostředí Jan Dusík.

Druhým hlavním tématem prosincové Rady bude mezinárodní ochrana biodiverzity po roce 2010. V souvislosti s Konferencí smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti plánovanou do japonské Nagoji na říjen 2010 budou ministři členských zemí EU hodnotit plnění cíle zastavení úbytku biodiverzity do roku 2010 a debatovat o podobě dlouhodobého cíle po roce 2010. Rozprava k tomuto tématu by měla pokračovat i během oběda za zavřenými dveřmi.

Z iniciativy Dánska se ministři budou zabývat i nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti kombinovaných účinků chemických látek na lidské zdraví. Dánsko na letošních jednáních Rady opakovaně upozorňovalo na negativní dopady působení kombinace několika různých endokrinních disruptorů (tj. látek poškozujících činnost žláz s vnitřní sekrecí) na děti do dvou let a na těhotné ženy (např. zvýšený výskyt rakoviny a hrozba defektního vývoje reprodukčních orgánů plodu). K negativním jevům dochází v situacích, kdy množství každé jednotlivé látky je nižší, než je považované za nebezpečné. Vzhledem k tomu, že hodnocení rizika kombinovaného účinku chemických látek dosud není v legislativě EU zakotveno, ministři hodlají vyzvat Evropskou komisi, aby nejpozději počátkem roku 2012 předložila vyhodnocení stávající legislativy a návrh dalších kroků.

Co se týká Baltské strategie, jedné z hlavních priorit švédského předsednictví, Rada vyzve Komisi a členské státy v regionu Baltského moře k urychlené implementaci příslušného Akčního plánu z června 2009. Rada rovněž pravděpodobně vyzve Komisi k bezodkladnému zpracování analýzy dopadů fosfátů z čistících prostředků na stav moří i sladkých vod. Pokud tato analýza ukáže, že zákaz fosfátů je správný nástroj ochrany vod, měla by Evropská komise přijít s návrhem nové legislativy. Ministři budou dále diskutovat například některé konkrétní aspekty návrhu nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (mj. otázku centrálního povolování na úrovni EU), jež by mělo nahradit stávající směrnici 98/8/ES či žádost zemí BENELUX, aby Komise navrhla kritéria udržitelnosti pěstování a importu biomasy.

Petra Roubíčková
tisková mluvčí

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů