Pátek, 9. prosince 2022

Zakázka na odstranění starých ekologických škod se dosud protáhla o tři čtvrtě roku

30. prosinece 2009
Zakázka na odstranění starých ekologických škod se dosud protáhla o tři čtvrtě roku

PRAHA (MEDIAFAX) - Vláda schválila program ministerstva financí na odstranění ekologických škod v červnu roku 2008, v roce 2009 byly podány čtyři stížnosti na průběh a koncepci tendru a třikrát byl odložen termín pro podání nabídek. O osudu zakázky by měla rozhodnout až nová vláda, která vzejde z řádných voleb.

V červnu roku 2008 schválil kabinet Mirka Topolánka návrh ministerstva financí (MF), tehdy ještě pod taktovkou Miroslava Kalouska, na odstranění starých ekologických škod. Už od začátku návrh provázela kritika. Ministerstvu životního prostředí (MŽP) se nelíbilo, že návrh ignoruje jeho požadavky. Proto v listopadu roku 2008 rozšířil ministr Kalousek původní znění programu a upřesnil roli MŽP a České inspekce životního prostředí. Zároveň stanovil harmonogram průběhu zakázky, podle kterého mělo být o vítězi rozhodnuto letos v říjnu.

V dodatku si MF dále vyhradilo možnost omezit roční platby dodavateli vybranému v rámci zakázky do částky maximálně sedm miliard korun bez DPH. Nesplacené závazky se přenesou do dalších let, a to až po dobu platnosti smlouvy, tj. 30 let. Závazky budou vždy proplaceny až poté, co Česká inspekce životního prostředí potvrdí, že ekologické škody byly skutečně odstraněny. Kromě toho bude na práci vybraného dodavatele dohlížet nezávislý supervizor.

Kritické hlasy zazněly i na adresu koncepce celé zakázky, která garantuje až 115 miliard korun jedinému dodavateli. Proti tomu vystoupila například Transparency International, která později podala podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k prošetření celé akce. Sám antimonopolní úřad měl k zakázce připomínky; obával se, že se přihlásí málo zájemců, což by zvýšilo riziko vzniku dohody mezi dodavateli v neprospěch státu. MF se hájilo tím, že jedna velká zakázka prý podstatně zkrátí dobu, kterou odstraňování ekologických škod bude trvat. Místo dvaceti let by tak škody podle MF mohly být odstraněny už do roku 2015. Později se ke kritikům přidal i bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, které mu se nelíbil jednak "spěch", se kterým nová úřednická vláda chtěla vybrat vítěznou firmu, ani to, že MF zveřejnilo částku 115 miliard. Podle exministra to byla "strategická chyba", škody by podle něj šly totiž odstranit za méně než polovinu sumy.

23. dubna MF vyhlásilo tři ze šesti přihlášených uchazečů, kteří se dostali do druhého kola výběrového řízení Geosan Group, Marius Pedersen Engineering a Environmental services.

Zbylí tři uchazeči nesplnili podle MF kvalifikační podmínky a měli patnáctidenní lhůtu na podání námitek. Ze soutěže vypadlo sdružení firem PPF Advisory, Ecosoil sud, Ave CZ a Dekonta, dále konsorcium Deme Environmental Contractors a Dredging International a sdružení firem PD-Gruppe Stavoprogres.

V prvním kole musely firmy prokázat, že jsou schopné zakázku zvládnout, ve druhém kole bude rozhodovat jen nabídnutá cena.

18. května premiér Jan Fischer oznamuje, že o zakázce a jejím dodavateli rozhodne až nová politická vláda, o které se v té době ještě myslelo, že kabinet převezme po podzimních volbách.

22. července vláda posunula termín pro odevzdání cenových nabídek od tří firem, které prošly do druhého kola výběrového řízení, z 13. srpna na 13. října. O posunutí termínu požádali uchazeči, důvodem byl rozsah dokumentace k zakázce a s tím související náročnost vyhodnocení všech informací pro zpracování nabídky a v případě některých dodavatelů i nutnost schválení nabídek jejich zahraničními akcionáři.

5. října vláda jmenovala komisi, která posoudí nabídky firem, které v dubnu prošly prvním kolem výběrového řízení. V komisi zasedne celkem devět představitelů MF, MŽP, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva spravedlnosti a úřadu vlády.

9. října vláda znovu posunula termín pro podání cenových nabídek, tentokrát o dvacet dnů. Lhůta tak místo 13. října uplyne až 2. listopadu. Důvodem posunutí je skutečnost, že ÚOHS dosud nevydal rozhodnutí o námitkách vyloučených zájemců, kteří zažádali o přezkoumání rozhodnutí o jejich vyřazení z tendru.

23. října MF oznamuje, že se do soutěže z nařízení ÚOHS vrací konsorcium PPF. MF chce počkat na konečné vyjádření úřadu ohledně dalších dvou uchazečů, konsorcií DEME a PD, a plánuje proto odložit termín pro odevzdání nabídek. V první instanci ÚOHS potvrdil, že MF při vyloučení uchazečů postupovalo správně, uchazeči ale mohou proti rozhodnutí podat rozklad.

30. října vláda potřetí posunula termín pro podání cenových nabídek, tentokrát do 10. června 2010. To by v případě, že ÚOHS vrátí i zbývající dvě firmy zpět do tendru, mělo všem firmám zajistit dostatek času na přípravu nabídek. Obálky s nabídkami se otevřou o čtyři dny později v 10 hodin dopoledne.

6. listopadu vyzvala poslanecká sněmovna vládu, aby tendr zastavila.

K odstranění ekologických zátěží se stát zavázal při privatizaci státních podniků v roce 1992. Cílem zakázky je odstranění škod způsobených 45 lety extenzivního komunistického hospodaření. Závazek je platný, právně vymahatelný a sankcionovatelný a při jeho nedodržení by státu hrozila arbitráž. Kromě toho hrozí při dalším odkládání rozšíření rozsahu i objemu ekologických škod.

Vítěz zakázky bude mít za úkol vyčistit zamořené půdy a vody na zhruba 300 místech po celé republice.

Vokurková Iva, vokurkova@mediafax.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů