zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa v roce 2009

19.01.2010
Les
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa v roce 2009

Rozhodnutí, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2009

OI Brno

soukromý lesní pozemek v k.ú. Grešlové mýto

fyzická osoba

pokuta 80 000,-

nabyla právní moc 19.5.2009

uloženo podle zákona č.282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 31 odst. 6

Vlastník vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů v lesích tím, že po provedení nepovolené těžby následně nezajistil zalesnění porostní půdy na vytěžené ploše a zajištění následného porostu. Také nezajistil včasnou a řádnou obnovu lesa, kde v důsledku neprováděné nebo nedostatečně prováděné pěstební péče došlo k úhynu sazenic lesních dřevin. Nebyla zajištěna řádná a včasná obnova lesa. V důsledku absence lesních dřevin došlo k ohrožení stability a stavu lesního ekosystému v daném prostoru a omezení plnění celospolečenských funkcí lesa.

OI Hradec Králové

společnost EVVIVA s.r.o.

právnická osoba (IČO 26769344)

pokuta 300 000,-

nabyla právní moc 4.5.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 3 odst. 3 a § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 3 odst. 2 a § 31 odst.6

Vlastník ohrozil životního prostředí v lesích tím, že v zákonné dvouleté lhůtě nezalesnil holiny po nezákonné těžbě a to ani po upozorní ČIŽP.

obec Měník , k. ú. Měník u Nového Bydžova

právnická osoba (IČO 00269131)

pokuta 100 000,-

nabyla právní moc 22.05.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. a)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §13 odst.1 a §20 odst.1 písm.b) a §20 odst.1 písm.o)

Vlastník lesa neoprávněně využil lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkce lesů, jelikož souhlasil s navážením výkopové na část lesního pozemku a dále objednal navezení a rozhrnutí výkopové zeminy na témže lesním pozemku, přičemž neodstranil navezené odpady.

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Hnátnice

fyzická osoba

pokuta 200 000,-

nabyla právní moc 1.6.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 3 odst. 3 a § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 3 odst. 2 a §31 odst.6

Vlastník nezalesnil holinu po nezákonné těžbě a nerespektoval termín pro zalesnění holiny uložený pravomocným rozhodnutím ČIŽP.

OI Havlíčkův Brod

soukromý lesní pozemek v k.ú. Střížov u Třebíče

fyzická osoba

pokuta 189 000,-

nabyla právní moc 8.4.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst.6

Vlastník vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů tím, že mýtní úmyslnou těžbou, při které vznikla holá seč přímo navazující na dřívější holinu vytvořil celistvou holinu o velikosti nejméně 1,89 ha, která zůstala do dne inspekčního šetření nezalesněná.

OI české Budějovice

soukromý lesní pozemek v k.ú. Žebrákov u Zahořan

fyzická osoba

pokuta 100 000,-

nabyla právní moc 6.4.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst.1

Vlastník nesplnil v náhradní lhůtě opatření k nápravě vydané ČIŽP, které ukládalo vlastníku lesa provést zalesnění holiny stanovištně vhodnými druhy dřevin, v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Kontrolou bylo zjištěno, že holina na celé ploše 0,96 ha není zalesněná ani přirozeně obnovená.

soukromý lesní pozemek v k.ú.Želeč u Tábora

fyzická osoba

pokuta 200 000,-

nabyla právní moc 21.4.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c) a § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst.1 a §31 odst.6 a §32 odst.1 písm.b)

Vlastník neprovedl zalesnění holin stanovištně vhodnými druhy lesních dřevin v náhradní lhůtě v opatření k nápravě vydané ČIŽP.

společnost C.I.I. CZECH a.s. v k.ú. Frymburk

právnická osoba (IČO 251 81 343)

pokuta 100 000

nabyla právní moc 27.2.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 3 odst. 3

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst.6 a §32 odst.1 písm.a) a §32 odst.4

Vlastník svým jednáním poškodil životní prostředí v lesích tím, že nesplnil uložená opatření k odstranění a nápravě nedostatků (doplnit přirozenou obnovu lesa, zalesnit holiny starší dvou let, neprodleně opravit drátěné oplocenky s kulturou buku, provádět obranná opatření k ochraně lesa před kůrovci a provést asanaci přibližovací linky v porostu v místě, kde protíná vodoteč a dále uvést vodní tok, odstranit hluboké erozní rýhy po přibližovací technice a odstranit nepřiměřené poškození půdy a narušení vodního režimu vzniklé přibližováním dříví).

OI Plzeň

Soukromý lesní pozemek (Cheb)

fyzická osoba podnikající (IČO 64181651)

pokuta 90 000,-

nabyla právní moc 29.1.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 34 odst. 1 písm c) a § 34 odst. 3 písm e)

porušen zákon č. 149/2003 Sb § 8 odst. 1 a §20 odst. 1

Vlastník obchodoval se sadebním materiálem lesních dřevin bez platné licence a nevystavoval průvodní listy na sadební materiál.

soukromý pozemek v k.ú. Žikov

fyzická osoba

pokuta 150 000,-

nabyla právní moc 4.2.2009

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §11 odst.2 a §32 odst.1 písm.a) a §32 odst.1 písm.b) a §32 odst.6

Vlastník vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů tím, že neprovedl dostatečná opatření proti kůrovci a včasným nezpracováním vývratů v množství cca 50 m3 došlo k rozšíření kůrovce do okolních stromů v rozsahu cca 200 - 300 m3.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí