zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pražské lesy

15.05.2010
Obec, město
Ekologická dovolená, cestování
Les
Pražské lesy

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí (§8, odst. 2 písm.c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). V rámci tvorby územního plánu v Praze jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.

Pražské městské lesy se rozkládají zejména na obvodu hlavního města, z centra byly téměř vytlačeny. Jsou tvořeny několika menšími komplexy a mnoha drobnými lesíky roztroušenými mezi městskou zástavbou. V roce 1923 obhospodařovala obec Hlavní město Praha cca 400 ha lesa. Postupným začleňováním původně samostatných obcí však město přebíralo jejich výměry, až bylo dosaženo současných cca 2 400 ha. Dnes lesní porosty zaujímají přibližně 10% z celkové rozlohy města, ovšem velká část těchto lesů se nachází na příkrých svazích a nepřístupných místech.

Lesy hl.m. Prahy obhospodařují více jak 2 400 ha lesů v majetku města a ve správě Odboru ochrany prostředí pražského magistrátu a zároveň v nich vykonávají funkci odborného lesního hospodáře. Tuto funkci vykonávají i na převážné většině lesních pozemků soukromých vlastníků.

Na území hlavního města Prahy se nachází cca 4 850 ha lesů, z toho:

  • cca 2 400 ha v majetku hl. m. Prahy (spravuje Odbor ochrany prostředí MHMP, údržba Lesy hl.m. Prahy)
  • cca 1 700 ha v majetku státu (obhospodařují Lesy České republiky)
  • cca 750 ha v majetku fyzických a právnických osob

Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť.

V současné době vzniká každým rokem v Praze kolem 10 ha nového lesa. Vysazují se zejména dub zimní, buk lesní, lípa malolistá, habr obecný, z jehličnatých dřevin pak modřín opadavý a borovice lesní. Ve stávajících lesích, které jsou ovšem v majetku Hlavního města Prahy, se provádějí výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sběr odpadků, vyvážení košů a sekání luk. Lesy jsou doplňovány rekreačními prvky, zejména lavičkami a lavicemi, odpadkovými koši, altány, dětskými herními prvky, vítacími tabulemi aj.

Středisko lesy zajišťující lesnickou činnost je členěno na 5 lesnických úseků:

Název Výměra (ha) Vedoucí lesnického úseku
Šárka (Šárka, Obora Hvězda, Údolí Únětického potoka, Sedlec) 550 Otakar Baďouček
Chuchle (Chuchelský háj, Prokopské údolí, Lesopark na Cibulce) 552 Ladislav Kadeřábek
Hodkovičky (Modřanská rokle, Kunraticko-Michelský les Zátiší, Kamýk) 605 Josef Holeš
Hostivař (Hostivařský lesopark, Milíčovský les) 230 Bořek Beneš
Bohnice (Ďáblický háj, Čimický háj, Bohnické údolí, Xaverovský háj, Smetanka, Čihadla) 492 František Komers
Celkem 2 429


Z názvů úseků je na první pohled zřejmé, kde se v Praze jednotlivé lesní komplexy nalézají a také to, že se v porovnání s lesy mimopražskými nejedná o nijak rozsáhlé souvislé lesní plochy. Jako souvislý les bychom mohli označit pouze lesnický úsek Šárka a Kunratice, lesnický úsek Chuchle se již skládá ze dvou částí - vlastního Chuchelského háje s přilehlými lesíky a Prokopského údolí, které jsou navzájem odděleny dálnicí a Barrandovským sídlištěm.

U ostatních úseků je rozdrobenost lesních pozemků mnohem vyšší, což také klade vyšší nároky na jejich obhospodařování - náročnější doprava pracovníků na pracoviště, větší riziko vzniku černých skládek, nutnost provádění prací v těsné blízkosti zástavby či komunikací atd.

Vedoucím každého lesnického úseku je lesní, který zpravidla bydlí přímo v lese, v hájovně, takže má každodenní přehled o všem, co se na jeho úseku děje a je schopen se svými zaměstnanci operativně zasáhnout při vzniku nenadálých situací, jakými bývají např. větrné polomy nebo požáry, ale také úmyslná činnost neukázněných návštěvníků, při níž dochází k ničení rekreačních zařízení, poškozování lesních porostů, případně i ke škodám na majetku či zdraví ostatních osob, jež se v lese pohybují.

Kromě toho, že lesní organizuje provádění jednotlivých lesnických činností na úseku, je jeho důležitým úkolem sledovat zdravotní stav lesa a realizovat taková opatření, aby nedocházelo k šíření chorob či přemnožení hmyzích škůdců.

ZDROJ: Pražské lesy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí