Pátek, 1. prosince 2023

27. září - Světový den cestovního ruchu

Cílem Světového dne cestovního ruchu je iniciovat debatu o dopadu cestovního ruchu na planetu a příležitostech k udržitelnějšímu růstu. Mezinárodní den cestovního ruchu staví lidi do centra klíčových diskusí. Kam spěje cestovní ruch? Kam směřujeme? A jak se tam dostaneme?

27. září - Světový den cestovního ruchu

Celkové narušení odvětví cestovního ruchu způsobené COVID-19 poskytuje příležitost předefinovat a přehodnotit směr a příběhy investic do cestovního ruchu pro udržitelnější budoucnost pro lidi, planetu a prosperitu.

Světový den cestovního ruchu 2023 UNWTO v rámci tématu ,,Turistika a zelené investice" zdůrazňuje potřebu většího počtu a lépe zacílených investic pro Cíle udržitelného rozvoje, které jsou součástí plánu OSN pro lepší svět do roku 2030. Nyní je čas na nové a inovativní řešení, nejen tradiční investice, které podporují a podporují ekonomický růst a produktivitu.

Jak by měl cestovní ruch investovat, aby přispěl k cílům udržitelného rozvoje

Možnosti strategických investic pro tento trojitý rozměr jsou obrovské:

Pro lidi investováním do vzdělání a dovedností

Do budoucna bude globální pracovní síla v cestovním ruchu vyžadovat miliony absolventů pohostinství ročně do roku 2030 a dalších 800 000 pracovních míst ročně bude vyžadovat zvláštní odborné vzdělání. Z těchto důvodů musíme investovat do lidí, protože ti jsou základem cestovního ruchu, aby všichni, kdo chtějí být součástí tohoto odvětví, měli stejné možnosti přístupu ke kvalitnímu školení v oblasti cestovního ruchu kdekoli na světě.

Pro planetu investováním do udržitelné infrastruktury a urychlením zelené transformace

Když se podíváme do budoucnosti, potřeba snížit emise poskytuje do roku 2030 investiční příležitost ve výši 24,7 bilionu dolarů v sektoru zelených budov ve městech rozvíjejících se trhů, v nichž hotely, letoviska a restaurace představují 1,5 bilionu dolarů. Kromě toho čelí cestovní ruch mnohem většímu množství investičních příležitostí souvisejících s novými řešeními a technologiemi pro dekarbonizaci odvětví a pro zajištění infrastruktury odolné vůči klimatu prostřednictvím adaptačních řešení.

Pro prosperitu investováním do inovací, technologií a podnikání

Digitalizační a inovační programy jsou strategickou prioritou pro podporu zejména mladých lidí a žen, kteří jsou zásadní pro zvyšování kvalifikace pracovní síly v odvětví cestovního ruchu. Navíc je v sektoru cestovního ruchu velmi potřebná celosvětová potřeba zvýšit investice do programů, které podporují a stimulují podnikání a vytvářejí příležitosti pro inovace.

Abychom uspěli, udělejme tento Světový den cestovního ruchu výzvou k akci pro mezinárodní společenství, vlády, finanční instituce, rozvojové partnery a investory ze soukromého sektoru, aby se spojili kolem nové investiční strategie cestovního ruchu.

Navštivte webové stránky Světové turistické organizace

Světová turistická organizace OSN připravila webové stránky a digitální materiály pro sociální sítě. Pojďme všichni přispět k podpoře investic do cestovního ruchu zaměřených na dosažení lepšího světa ve prospěch všech.

Zdroj: https://www.un.org/en/observances/tourism-day

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů