zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tuzemská kombinovaná doprava v naší logistice stále nedoceněná

23.06.2010
Doprava
Tuzemská kombinovaná doprava v naší logistice stále nedoceněná

Kombinace silniční, železniční a vodní dopravy představuje perspektivní a praktický způsob poskytování služeb.

Její hlavní předností je vysoká propustnost dopravní sítě všech druhů doprav. Přestože u nás takový systém díky terminálu Lovosice funguje již pátým rokem, povědomí veřejnosti - a to i odborné veřejnosti - o tomto způsobu sdružování dopravy je v České republice velmi nízké.

Na tomto názoru se společně shodli Sdružení silničních dopravců ČESMAD Bohemia, železniční dopravce ČD Cargo a operátor linek kombinované dopravy BohemiaKombi. Proto po nedávno podepsané Společné výzvě silničních a železničních dopravců, jež vyzývá stát k realizaci schválených programů podpory kombinované dopravy a ke které se počátkem března přihlásila také Valná hromada Svazu dopravy ČR, se v rámci doprovodných akcí k pražskému veletrhu For Logistic uskutečnily dva odborné semináře, zaměřeny na zvýšení informovanosti o možnostech a výhodách přeprav silničních návěsů a výměnných nástaveb po železnici.

Praktický, ekonomický... a s "vedlejšími efekty"

I když systém přepravy návěsů a výměnných nástaveb po železnici v Lovosicích ročně přesouvá z přetížené silniční infrastruktury na železnici až 15 tisíc návěsů a výměnných nástaveb (v Německu je to např. 1 milion), v tuzemsku je nutno na něj stále nahlížet jako na systém ve své první fázi rozvoje. Předpoklad jeho efektivního fungování spočívá v daleko vyšším využití než doposud. Čím více zákazníků bude systém využívat a mít o něj zájem, tím více odjezdů bude možno klientům nabídnout a tím bude celá služba zajímavější. Především na tuto skutečnost se snažili aktéři akcí upozornit potenciální zákazníky, a to z řad silničních dopravců, speditérů a výrobců či distributorů zboží.

"Potýkáme se s předsudky typu: železnice je pomalá, nespolehlivá a drahá. To však v případě přímých nákladních expresů na dlouhé vzdálenosti několika stovek kilometrů - a právě o takovéto přepravy jde - rozhodně neodpovídá skutečnosti," řekl k tématu Vladimír Fišer, jednatel společnosti BohemiaKombi.

Při správné organizaci práce tohoto alternativního přepravního systému, který na západ od našich hranic běžně funguje, dokáže systém linek kontinentální kombinované dopravy generovat velmi žádoucí a vítané ekonomické efekty pro všechny jeho účastníky: pro koncové zákazníky, pro silniční dopravce i pro železnici. Silničnímu dopravci může přinést významnou úsporu nákladů a tím lépe obstát v konkurenci, která je dnes mnohem ostřejší pod vlivem cenových tlaků dopravců ze zemí střední a východní Evropy. První roky provozu linek mezi Lovosicemi a Duisburgem či Hamburgem v praxi zcela přesvědčivě prokázaly, že takto prováděné alternativní přepravy k přímým přepravám po silnici jsou plně konkurenceschopné svojí rychlostí přepravy, spolehlivostí a samozřejmě také cenou. Hospodářská krize počet vlaků kontinentální kombinované dopravy nejen neutlumila, nýbrž naopak posílila, což je tou nejlepší referencí pro její další budoucí uživatele a její rozvoj obecně.

Jak už bylo uvedeno, aktuálně se po českých železnicích přepravuje ročně přibližně 15 tisíc návěsů a výměnných nástaveb. To představuje nejen částečné odlehčení přetížené silnice Lovosice - Ústí nad Labem, ale přináší celou řadu efektů, které jsou významné z pohledu ochrany životního prostředí. Jedním z přínosů je tak například roční úspora 3 milionů litrů nafty, která nemusí být spotřebována, neboť je k přepravě po železnici využívána elektrická energie. Pro lepší názornost je to úspora nafty, která naplní asi 120 silničních cisteren anebo čtyři cisternové vlaky.

Logistický areál posílí ambicióznost překladiště

Lovosický terminál, jehož provozovatelem je dceřiná společnost ČD - DUSS, Terminál a. s., zaujímá výhodnou polohu na IV. panevropském koridoru: do Prahy je to zhruba 35 minut, na druhou stranu do Drážďan asi o 5 minut více, nezanedbatelná není ani vzdálenost na letiště Praha-Ruzyně, kterou lze urazit za necelou hodinu.

"Na veřejnosti to vypadá, že železnice stále válčí se silniční dopravou, u nás jsme však příkladem, že spolupráce je možná," konstatuje Jaromír Cabalka, manažer společnosti ČD-DUSS Terminál. "Jednou ze základních podmínek takto úspěšné součinnosti je ovšem naše striktní neutralita. Všem dopravcům musíme nastavovat stejné podmínky; pak systém funguje."

Říční přístav, železniční a silniční terminál nabízí široké spektrum služeb tohoto multimodálního zbožového centra: od překládky kontejnerů, výměnných nástaveb a manipulovatelných silničních návěsů přes skladování přepravních jednotek až po jejich svoz a rozvoz, včetně zásilek samotných. V blízké době k tomuto základu ještě přibude nový komplex veřejného logistického centra, který vyrůstá v těsné blízkosti současného překladiště v Lovosicích. Jeho celková kapacita je 42 tisíc čtverečních metrů. "Unikátní je nejen tím, že se jedná o první takto koncipované veřejné logistické centrum, ale také technologií, jakou používá. Koleje vedou přímo do haly terminálu, kam se vejde celý vlak. Ten se pak v suchu a v teple, bez ohledu na počasí, může překládat do skladových prostor nebo přímo na kamióny. Veřejné logistické centrum v Lovosicích by mělo být otevřeno ve druhé polovině letošního roku," uvedl Rodan Šenekl, obchodní ředitel společnosti ČD Cargo.

"Přijdou časy, které budou kombinované přepravě nahrávat. Dnes ještě není tak silný ekonomický tlak na přechod ze silnice na železnici, ale my víme, že ta doba nastane a chceme na ni být co nejlépe připraveni," říká autodopravce Josef Mička, který za posledních 20 měsíců přepravil prvních tisíc návěsů po železnici.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí