zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na akci KOMUNIKACE LESNÍKŮ S VEŘEJNOSTÍ A LESNÍ PEDAGOGIKA JAKO JEJÍ NÁSTROJ

29.10.2010
Vzdělání
Les
Pozvánka na akci KOMUNIKACE LESNÍKŮ S VEŘEJNOSTÍ A LESNÍ PEDAGOGIKA JAKO JEJÍ NÁSTROJ

ÚTERÝ 9. LISTOPADU 2010 HRADEC KRÁLOVÉ, GŘ LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. - SILVIE

Česká lesnická společnost, o.s.
Pod odbornou záštitou a za finanční podpory
Ministerstva zemědělství, úsek lesního hospodářství
a za finančního přispění státního podniku Vojenské lesy a statky ČR

Vás srdečně zve na XIII. Sněm lesníků

Les s jeho mimoprodukčními funkcemi je lidmi vnímán jako veřejný statek. Hospodaření v lese je veřejností sledováno s daleko větší citlivostí, než je tomu u většiny ostatních hospodářských subjektů působících v jiných oborech. Proto se vlastníci lesůa lesníci nemohou obejít bez promyšlené a systematické komunikace s veřejností. Taková komunikace je předpokladem obnovení prestiže lesnické profese i uznání a respektování vlastnických vztahů k lesům.

Cílem XIII. Sněmu lesníků není pouze poukázat na dlouhodobě špatný stav vnímání lesnictví veřejností a zamyslet se nad jeho příčinami, ale především zabývat se konkrétními cestami ke zlepšení této situace, informovat vlastníky lesů o nástrojích a možnostech komunikace, jejíž významnou součástí je lesní pedagogika a motivovat je k využívání služeb lesních pedagogů.

Lesní pedagogika není zaměřena pouze na děti. Je to prostředek, kterým je možno působit na široké spektrum skupin veřejnosti a utvářet tak ve společnosti povědomí o smyslu hospodaření v lese a funkcích lesa, užitečných pro naše životní prostředí.

Své zkušenosti si vzájemně předají lesníci, lesní pedagogové a pracovníci ve školství. Rozvíjením práce s veřejností a lesní pedagogiky se naplňují požadavky NLP II v lesním hospodářství a EVVO na školách.

Seminář se uskuteční za finančního a materiálního přispění státního podniku Lesy ČR

Odborný garant:
Ing. Petr Navrátil, CSc., předseda OS Lesní pedagogiky České lesnické společnosti, o.s.
ÚHÚL Brandýs n. L.
Tel: 607 783 669, e-mail: navratil.petr@uhul.cz

Organizační garanti:
Ing. Lída Dolejší, Odborná skupina lesní pedagogiky České lesnické společnosti, o.s.
387 19 Dřešín
Mobil: 604 623 545, e-mail: ludmiladolejsi@email.cz

Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:

8,15 - 9,00 hod. prezence
9,00 - 10,10 hod. zahájení, přednášky a diskuze k tématům přednášek
10,10 - 10,30 hod. přestávka na kávu
10,30 - 12,30 hod. pokračování přednášek
12,30 - 13,30 hod. přestávka na oběd
13,30 - 15,00 hod. pokračování přednášek
15,00 - 15,30 hod. závěrečná diskuze

Odborné referáty:

RNDr. Marcel Riedl, CSc. - FLD ČZU Praha
Komunikace lesnictví v kontextu EU

Ing. Jan Řezáč - Nadace Dřevo pro život, o.p.s
Příležitosti lesníků ke komunikaci s veřejností

DISKUSE a přestávka

Mgr. Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesy ČR, s.p.
Způsoby komunikace s veřejností u s.p. Lesy ČR

Ing. Václav Nejman - Lesy Hlavního města Prahy
Lesní osvěta v Praze

Kateřina Nováková, ředitelka MŠ Klíček
Přínos lesní pedagogiky pro aktivity mateřských škol, spolupráce s lesníky

Ing. Veronika Hubíková, Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Příklady práce s veřejností VLS ČR, s.p.

Krajský koordinátor EVVO
Jak může být krajský koordinátor EVVO aktivní komunikaci nápomocen

Představitel rodových lesních majetků šlechticů v Českých zemích (v jednání)
Rodové tradice z pohledu vlastnictví lesa a vztah k veřejnosti dříve a dnes

Ing. Pavlína Vašičková - Ministerstvo zemědělství ČR, úsek lesního hospodářsví
Příležitosti k prezentaci lesního hospodářství prostřednictvím lesní pedagogiky

Ing. Jana Čacká, Ing. Petr Navrátil, CSc. - ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou
Lesnické osvětové akce pro dospělé aneb lesní pedagogika není jen pro děti

DISKUSE a ukončení semináře

V prostoru přednáškového sálu proběhne prezentace informačních materiálů k lesní pedagogice (prezentují VLS ČR, s.p., Lesy ČR, s.p., ÚHÚL Brandýs n. Labem, VÚ LHM, v.v.i., městské lesy). Zúčastněným pedagogům budou k dispozici kontaktní adresáře na lesní pedagogy, přímo na místě bude možné jednat se zástupci institucí praktikujících lesní pedagogiku.

Organizační pokyny:

Odborná akce se koná v úterý 9. listopadu 2010 v Silvii - GŘ LČR s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 50168 (www.lesycr.cz)

1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
2. Účastnický poplatek činí 380,- Kč, přednášející neplatí. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha 5, PSČ 150 00, č.ú. 5115061308/4000, k.s. 0308, v.s. 2240915. Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
3. Součástí účastnického poplatku je i - materiály o lesní pedagogice, občerstvení, oběd.
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 3. listopadu 2010 na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), eventuelně poštovní : ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě převodem uveďte prosím do Zprávy pro příjemce jméno účastníka, firmu i v.s. Platby složenkou ne!
5. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme vám výukové materiály.
6. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.
7. Je možné ubytovat se den předem na ubytovně Městských lesů Hradec Králové. V případě zájmu kontaktujte paní Petříkovou (tel. 495 272 741), lesy.mhk.cz
ČLS ubytování nezprostředkovává.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí