Úterý, 6. června 2023

Olympijské hry budou přehlídkou možností a překážek udržitelného rozvoje

Olympijské hry budou přehlídkou možností a překážek udržitelného rozvoje

Olympijské hry jsou mikrokosmem překážek a možností v otázkách udržitelnosti, s nimiž se v budoucnu budou potýkat naše města a komunity. To tvrdí nová zpráva společnosti GE, kterou provedla agentura Future Poll (výzkumná divize Future Laboratory) a která byla zveřejněna necelý půlrok před zahájením her. Pořádání her se stalo příležitostí informovat veřejnost a seznámit ji s některými zásadními globálními problémy, kterým v současné době čelíme například v oblasti dopravy, energetiky, infrastruktury nebo zdravotnictví.

Zpráva nazvaná "Ze stadionu do ulic: čemu se můžeme z organizace olympijských her přiučit?" vychází z podrobných rozhovorů s celou řadou předních odborníků na otázky udržitelnosti, zdravotnictví, energetiky, stavebnictví nebo architektury a z názorů futurologů a technologů. Zpráva rovněž analyzuje informovanost veřejnosti a veřejné mínění v Londýně a Riu de Janeiru, kde se budou konat příští letní olympijské hry v roce 2016.

Organizátoři londýnských her v roce 2012, kteří si předsevzali uspořádat nejekologičtější olympiádu v dějinách, se museli vypořádat s obrovskými výzvami při výstavbě a zajištění dodávek energie do zařízení, která budou pod drobnohledem miliard diváků z celého světa, i při řešení otázek dopravy a zdravotní péče pro tisíce diváků, které budou v létě okupovat Londýn.

V tomto ohledu je pro nás olympiáda skvělou příležitostí vyzkoušet využití nových technologií, ze získaných zkušeností se poučit a zjistit tak, jak tyto otázky nejlépe řešit v globálním měřítku - tedy jak nejlépe stavět a zajišťovat dopravu, dodávky energie i celkové zaopatření pro světovou populaci, jež má v polovině 21. století přesáhnout 9 miliard. Zpráva GE si klade otázku, zda využití udržitelných technologií na londýnské olympiádě bude hrát nějakou roli v řešení těchto problémů v budoucnosti.

Mark Elborne, výkonný ředitel a prezident GE ve Velké Británii k tomu uvedl: "Olympijské hry přitahují pozornost k otázkám širší infrastruktury, kterými se budeme v budoucnu zabývat, a k možným způsobům jejich řešení. Zároveň při olympijských hrách vzniká velice koncentrované prostředí - jakýsi mikrokosmos našich měst a komunit, v němž můžeme testovat technologie jako chytré měřiče, čistou energii nebo elektromobily. Hry nám rovněž umožňují snadněji zjistit, v čem spočívají největší potíže při využívání těchto technologií, a poskytují nám informace potřebné pro řešení těchto problému v širším měřítku."

Součástí zprávy jsou i výsledky průzkumů, které zjišťovaly, jak je udržitelnost v souvislosti s olympijskými hrami vnímána britskou a brazilskou veřejností. Zatímco odborníci si jsou velice dobře vědomi hodnoty, kterou olympiáda coby neocenitelné testovací prostředí představuje, průzkumy u široké veřejnosti ukazují žalostné nedostatky v chápání významu udržitelných technologií na olympiádě a jejich souvislost se způsobem našeho života v budoucnosti.

Ačkoliv 61 % Britů a 76 % Brazilců je přesvědčeno, že olympijské hry přinesou "změnu k lepšímu", pouze 25 % Brazilců a 12 % Britů si myslí, že po olympijských hrách zbydou technologie využitelné pro celou společnost. Průzkum ukazuje, že je neustále nutné získávat pozornost a zájem spotřebitelů a poskytovat jim dostatečné informace o problémech, kterým bude třeba v budoucnu na celosvětové úrovni čelit, a o významu technologií při jejich řešení.

Z výsledků jsou jasně patrné nedostatky v povědomí široké veřejnosti o přínosech "odkazu" olympijských her ve vztahu k technologiím, které mohou zvýšit kvalitu života běžných občanů.

o Zatímco více než polovina dotazovaných spotřebitelů ve Velké Británii si myslí, že nejmodernější technologie předváděné na olympijských hrách si pravděpodobně po skončení her najdou cestu k širší populaci, zbývající polovina respondentů s tímto tvrzením nesouhlasí.
o 17 % dotazovaných Brazilců a pouze 5 % Britů je přesvědčeno, že olympijské hry zlepší ekologické renomé jejich země či sníží dopad na životní prostředí.
o Pouze 12 % Britů si myslí, že po olympiádě bude mít Východní Londýn budovy využívající zelené technologie, a 8 % se domnívá, že bude disponovat udržitelnými zdroji energie.

Navzdory nedostatečnému povědomí více než třetina respondentů (34 %) ve Velké Británii uvedla, že snaha využít při olympiádě udržitelné technologie je pro ně samotné motivací k tomu, aby se zamysleli nad ekologičností vlastního života. To je dobrým dokladem toho, jakou roli mohou olympijské hry hrát při seznamování široké veřejnosti s novými koncepty a jak hry mohou pomoci změnit přístup lidí.

Mark Elborne dále říká: "Jako Partner pro udržitelnost a sponzor londýnských olympijských her v roce 2012 a jako celosvětový Olympijský partner až do roku 2020 jsme si velmi dobře vědomi odkazu, který po sobě hry musí zanechat - a k němu patří i zvyšování spotřebitelské informovanosti v oblasti technologií a potřebných změn. Moderní olympijské hry jsou neustále se vyvíjejícím měřítkem úspěchu - ať už na úrovni jednotlivců, kteří se snaží posouvat hranice svých fyzických možností, nebo na globální úrovni při organizaci akce, při které se setkává přes 200 národů světa. V budoucnosti by se olympijské motto "Rychleji, výše, silněji!" nemělo vztahovat pouze na sportovní úspěchy, ale inspirovat také k novým řešením výzev, které přináší naše doba - aby se země hostící olympijské hry zaměřily na to, aby z největší světové show udělaly nejzelenější světovou show."

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů