Pondělí, 22. července 2024

V Srbsku jsou příležitosti i v oblasti ekologie, energetiky a turistického ruchu

V Srbsku jsou příležitosti i v oblasti ekologie, energetiky a turistického ruchu

Akční plán pro Srbsko

Dokument obsahuje plán nejvýznamnějších proexportních akcí zaměřených na Srbsko. Plán projednává tým expertů pro Srbsko, který je složen ze zástupců státní správy a podnikatelské samosprávy.

Tento plán obsahuje kromě akcí organizovaných institucemi státní správy také aktivity připravované podnikatelskou sférou (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy, oborové svazy a asociace, vývozní aliance atd.). Plán projednal tým expertů pro Srbsko, který je složen ze zástupců státní i podnikatelské sféry. Vedoucím týmu je JUDr. Svatopluk Čech, MBA, e-mail: cech@mpo.cz , tel.: 224852475.

Termín (od-do) Akce Místo Gestor Obor Podrobnosti
První čtvrtletí 2012
24.01.-27.01.2012 Jednání o projektech ekonomické spolupráce ČEB a ČRA Bělehrad ČEB, ČRA Rekonstrukce železničního Koridoru X, odpadové hospodářství Exportní financování, rozvojová spolupráce
14.02.-15.02.2012 Meeting Point CzechTrade Praha CzechTrade Průřezová akce Jednání s podnikateli
23.02.-26.02.2012 Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Bělehrad CzechTourism Účast ČR na veletrhu Účast českých firem
Druhé čtvrtletí 2012
duben 2012 Prezentace firem Subterra a Merko Bělehrad ZÚ Bělehrad Stavebnictví, projektování, stavební stroje Prezentace a jednání
14.05.-18.05.2012 Oficiální účast České republiky na strojírenském veletrhu Technika Bělehrad HK ČR Strojírenství 56. ročník strojírenského veletrhu
Třetí čtvrtletí 2012
červenec 2012 Jednání o projektech ekonomické spolupráce Bělehrad/Praha MPO ČR, ČEB (pro čs. firmy) Dopravní infrastruktura, energetika Jednání o konkrétních projektech
10.09.-14.09.2012 Aid for Trade/Návštěva srbské podnikatelské delegace Praha HK ČR, MPO ČR Průřezová akce Předávání zkušeností, získávání kontaktů
Čtvrté čtvrtletí 2012
říjen 2012 Jednání o projektech ekonomické spolupráce Bělehrad/Praha MPO ČR, ČEB (pro čs. firmy) Hornictví, energetika, dopravní infrastruktura Jednání o konkrétních projektech
10.10.-12.10.2012 9. mezinárodní veletrh ekologie a energetiky ECOFAIR Bělehrad ZÚ Bělehrad, MPO ČR Ekologie, energetika Účast českých firem
12.10.2012 Prezentace českých výrobců zdravotnické techniky Bělehrad HK ČR, ZÚ Bělehrad Zdravotnická technika Prezentace a jednání
říjen/listopad 2012 6. zasedání mezivládního smíšeného výboru pro ekonomickou spolupráci Bělehrad MPO ČR Průřezová akce Podpis protokolu, předpokládaná účast českých firem na jednání

Potřebujete-li jakékoliv informace týkající se podnikatelských aktivit, jež souvisejí se Srbskem, vstupem na jeho trh, překonáváním překážek na hranici nebo obchodními příležitostmi, je vhodným zdrojem Souhrnná teritoriální informace. K dispozici máte též bezplatnou Zelenou linku pro export na telefonním čísle 800 133 331. Jakýkoliv námět můžete signalizovat vedoucímu zahraniční kanceláře CzechTrade v BělehraděMgr. Pavlu Svobodovi na e-mail pavel.svoboda@czechtrade.cz, tel.: 00 381 11 212 09 63, fax: 00 381 11 212 33 91, ekonomickému diplomatu velvyslanectví ČR v Bělehradě Mgr. Luboši Jozovi na e-mail commerce_belgrade@mzv.cz, tel.: 00 381 11 333 62 04, nebo vedoucímu expertního týmu JUDr. Svatopluku Čechovi na e-mail cech@mpo.cz, tel.: 224 85 2475.

Zkratky: MPO ČR - ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ZÚ - zastupitelský úřad, CzechTrade - agentura CzechTrade a její zahraniční kancelář (ZK) v Bělehradě, HK ČR - Hospodářská komora, ČEB - Česká exportní banka, ČRA - Česká rozvojová agentura.

ZDROJ:MPO ČR

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů