Neděle, 14. července 2024

Pokuta 400.000 Kč za uložení odpadu v lese

Pokuta 400.000 Kč za uložení odpadu v lese

Společnost ŽELEZÁRNY Hrádek, a.s., minimálně od července 2004 do 3. listopadu 2011 nezákonně uložila odpadový materiál, pocházející z tavicích pecí, na lesní pozemky. Jednalo se sice o plochu 0,19 ha, ale výška odpadu oproti okolnímu terénu činila cca 10 m. Z právního hlediska se jedná o trvající správní delikt, který právnická osoba posléze udržuje. ČIŽP toto závažné porušení zákona a poškození životního prostředí ve složitém správním řízení prokázala a uložila znečišťovateli pokutu i opatření k nápravě. Rozhodnutí ČIŽP bylo potvrzeno odvolacím orgánem (MŽP).

Dle odvolacího orgánu ČIŽP správně identifikovala a označila právnickou osobu ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. za toho, kdo v rozhodné době neoprávněně užíval lesní půdu ukládáním odpadového materiálu z tavicích pecí k jiným účelům, než pro plnění funkcí lesa. Absence lesního porostu v území má za následek lokální poškození lesního ekosystému, které má vliv na funkci místního lesního ekosystému jako takového: jsou narušeny specifické biologické vlastnosti lesní půdy, je změněn vodní režim v území a sama hmota skládky představuje potenciální nebezpečí pro své okolí.

Z hlediska správního práva tvoří protiprávní stav jeden skutek a jeden správní delikt až do okamžiku ukončení deliktního jednání, tzn. až do okamžiku odstranění protiprávního stavu. (V současné době jsou možné 2 varianty: skládku odstranit a plochu zalesnit, nebo plochu odejmout z pozemků určených k plnění funkcí lesa). Pokaždé, když se správní orgán dozví, že právnická osoba nadále udržuje protiprávní stav, tj. že nedošlo k ukončení trvajícího jiného správního deliktu, počne běžet vždy nová lhůta k uložení pokuty.

Za tento správní delikt byla právnické osobě ŽELEZÁRNY Hrádek, a.s., uložena pokuta ve výši 400 000 Kč.

I když rozhodnutí o pokutě nabylo právní moci dne 23.4.2012, z inventurního soupisu pohledávek k 10. 7. 2012 zatím není zřejmé, že by pokuta i náklady řízení ve výši 1000 Kč byly již právnickou osobou uhrazeny.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů