Pondělí, 22. července 2024

EU varuje, že peníze budou pouze na recyklaci, nikoli spalování odpadů

EU varuje, že peníze budou pouze na recyklaci, nikoli spalování odpadů

PRAHA/BRNO - Naprosto přehodnotit své plány v nakládání s komunálními odpady musí česká vláda, pokud bude chtít čerpat z evropských fondů. Varovala před tím Evropská komise.

Česká republika při novém hodnocení, které právě publikovala Evropská komise (1), totiž patří mezi deset nejhorších zemí sedmadvacítky - získala pouhých 18 ze 42 možných bodů. Zaostáváme hlavně v recyklaci komunálního odpadu - třídíme jen asi polovinu průměru EU (2). Před Českou republikou je třeba Rakousko nebo Belgie, ale i například Estonsko či Slovinsko.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navíc nemá plán pro předcházení vzniku odpadů a na skládkách končí i hodně zbytků z kuchyní a zahrad, které by šlo kompostovat nebo z nich vyrábět bioplyn.

Evropská komise také varuje před zbytečně naddimenzovanou kapacitou obřích spaloven komunálního odpadu.

"Výsledky pro nás bohužel nejsou překvapivé. V českých spalovnách a na skládkách nenávratně každoročně končí tisíce tun kvalitních a cenných surovin v hodnotě miliard korun. Necháváme je doslova proletět komínem. Navíc na mnoha místech stále hrozí výstavba nových naddimenzovaných spaloven, které zatíží místní obyvatele exhalacemi a zvýšenou dopravou. Ministr musí zásadně přehodnotit českou odpadovou politiku. Stavba menších recyklačních zařízení zaměstná více lidí a je jednodušší je financovat. Změnit náš přístup k odpadu je v současné ekonomické situaci nutné," říká vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika Jindřich Petrlík.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA, řekl: "Studie potvrdila, že patříme mezi státy, které nejvíce plýtvají cennými surovinami. Na skládkách a ve spalovnách zbytečně končí recyklovatené suroviny za miliardy korun. Komise také varuje před zbytečně naddimenzovanou kapacitou spaloven, které by pohlcovaly statisíce tun recyklovatelných surovin. Pokud ministr Chalupa chce, aby česká města a obce dostala evropské peníze na nakládání s odpady, musí naše programy soustředit na lepší recyklaci a snadnější třídění odpadů - nikoli na multimiliardové projekty obřích spaloven. Našim politikům se sázka na spalovny už mnohokrát nevyplatila. Milióny korun utracené za přípravu zbytečných projektů spaloven v Opatovicích nad Labem nebo Karviné už přišly vniveč. Také poslední postavená spalovna v Liberci skončila ekonomickým fiaskem."

Unie bude v letech 2014-2020 investovat do odpadového hospodaření pouze ve státech, kde postaví plán odpadového hospodářství na předcházení vzniku odpadu a recyklaci před spalováním a skládkami (3). Ekologické organizace navrhují, aby ministr Chalupa peníze investoval například do recyklačních zařízení, která jsou levnější a zároveň zaměstnají více lidí.

Hodnotící zpráva pojmenovala hlavní oblasti, ve kterých ministr životního prostředí musí přidat. Je to množství recyklovaného odpadu, které by mělo výrazně vzrůst, nebo množství odstraňovaného odpadu, u nějž by mělo dojít k poklesu.

Česká republika každý rok vyhodí na skládky nebo do spaloven recyklovatelné suroviny za tři miliardy korun (4).

Také jsme v ČRdoposud nevyčerpali možnosti, které nabízí důkladná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovny by zničily tisíce tun kvalitních druhotných surovin, pokud bychom je ale recyklovali, uspoříme mnohem více energie, než se získá jejich spálením. Zároveň nebude nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy i jiných surovin. Stejně tak bychom získali tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství.

Poznámky:

(1) Celá hodnotící zpráva Evropské komise je ke stažení na http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf

(2) Údaje z Eurostatu za rok 2010 včetně komentáře naleznete na stránkách Arniky http://arnika.org/odpady-v-cislech

(3) Podrobnosti v tiskové zprávě EK http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/888&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

(4) Podrobnosti v tiskové zprávě Hnutí DUHA "Češi hodí do popelnic tři miliardy ročně" z 5.11.2009, http://hnutiduha.cz/aktualne/cesi-hodi-do-popelnic-tri-miliardy-rocne

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů