Neděle, 14. července 2024

Mezinárodní studie prokázala ekologické výhody vlaků

Mezinárodní studie prokázala ekologické výhody vlaků

Mezinárodní železniční unie si nechala vypracovat studii o tzv. externalitách u jednotlivých druhů dopravy. Ty se projevují zejména prostřednictvím znečištěného ovzduší, hluku, ale i nehod.

Experti došli k závěru, že ve srovnání se silniční dopravou má železniční doprava na externalitách v EU jen nepatrný podíl. Zatímco osobní a nákladní vlaky způsobují okolo 2 % těchto nákladů, osobní automobily více než 60 % a všechny druhy silničních prostředků dokonce přes 90 %.

Hlavním závěrem je, že železniční doprava má v přepočtu na osobokilometry asi čtyřikrát méně externích nákladů než silniční nebo letecká. U nákladní dopravy je to dokonce šestkrát méně. Více než polovina externích nákladů ze silniční dopravy přitom pochází z nehod. U letadel zase z drtivé většiny souvisí se změnou klimatu.

Zveřejněná studie zkoumala údaje z roku 2008, přičemž experti zpracovali data z 25 států Evropské unie (bez Malty a Kypru), z Norska a Švýcarska. Celková roční výše dopravních exte rních nákladů činila v těchto zemích více než 500 miliard eur, tedy asi 4 procenta HDP.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů