Neděle, 14. července 2024

ELEKTROWIN rozdal půl milionu korun

V rámci Motivačního programu je obdrželo 23 obcí

ELEKTROWIN rozdal půl milionu korun

Praha, 29. srpna 2012 - Více než 200 000 korun obdržel Moravskoslezský kraj. Obce a města mohou finanční prostředky z Motivačního programu kolektivního systému ELEKTROWIN čerpat již pátým rokem. O finanční příspěvek na zlepšení životního prostředí prozatím zažádalo 33 obcí z tohoto 23 do svých místních rozpočtů obdrželo celkem již 510 160 tisíc korun. Za získané finance si obce nejčastěji pořizovaly stacionární kontejner.

Prostředky z Motivačního programu mohou obce využít na zabezpečení sběrných míst vysloužilého elektroodpadu. "Zpeněžitelný materiál ze spotřebičů shromážděných na sběrných dvorech je stále velkým lákadlem pro nenechavce, kteří jej na sběrných dvorech kradou. Díky neopatrné a neodborné manipulaci, za sebou nechávají spoušť, dochází k úniku nebezpečných látek a obcím způsobují nejen nepříjemnosti s řešením takových situací, ale především je tím finančně zatěžují," říká Tereza Ulverová, ředitelka provozního oddělení ELEKTROWIN.

Cílem Motivačního programu je, vedle zabezpečení sběrných míst, také podpora českých obcí ve zřizování nových sběrných míst vysloužilých spotřebičů a jejich další zkvalitnění. Jak totiž ukázaly nedávné průzkumy, lidé mají sběrná místa vzdálena v průměru 4 km od bydliště. "Paradoxem je, že většinou jsou ochotni vysloužilé elektrospotřebiče odvést pouze na poloviční vzdálenosti, to znamená 2 km. Proto velká část spotřebičů končí v kontejnerech na směsný odpad," dodává Tereza Ulverová.

Aby obec mohla čerpat prostředky z Motivačního programu, musí splnit několik předem stanovených kriterií. Nejdůležitějším kritériem je uzavřená Smlouva o zajištění zpětného odběru, dále pak výtěžnost velkých a malých elektrozařízení na obyvatele. Žádost o vyplacení odměny z Motivačního programu mohou obce zasílat do 15. února příštího roku. Mohou získat odměnu až do výše 100 000 Kč.

Pro více informací, prosím kontaktujte:

Taťána Pokorná
Email: tpokorna@elektrowin.cz
Tel.: 731 492 677

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů