Neděle, 21. července 2024

Další snižování emisí CO2 z motorových vozidel

Další snižování emisí CO2 z motorových vozidel

Evropská komise předložila v minulých dnech návrhy, díky nimž se mají do roku 2020 dále výrazně snížit emise CO2 z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Podle návrhů se průměrné emise z nových automobilů sníží do roku 2020 na 95 g CO2/km. V roce 2011 tato hodnota činila 135,7 g a pro rok 2015 platí závazný cíl 130 g. Emise z lehkých užitkových vozidel se do roku 2020 sníží na 147 g CO2/km, přičemž v roce 2010 (poslední rok, pro který jsou k dispozici údaje) činily 181,4 g, a pro rok 2017 byl stanoven závazný cíl 175 g.

Závazné cíle pro rok 2020 jsou již obsaženy ve stávajících právních předpisech, je však nutné je realizovat. Komise provedla hloubkovou technickou a ekonomickou analýzu a na jejím základě stanovila v dnes navržených nařízeních způsoby, jakými bude cílů dosaženo.

"Naše návrhy chrání klima a šetří spotřebitelům peníze. Ale nejen to - podporují také inovace a konkurenceschopnost v evropském automobilovém průmyslu," uvedla komisařka EU pro oblast klimatu Connie Hedegaardová. "A díky tomu vytvoříme spoustu nových pracovních příležitostí. Z toho budou mít prospěch všichni. Návrhy jsou dalším důležitým krokem na cestě ke konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomice. Nyní je zapotřebí připravit ve spolupráci se zainteresovanými stranami další snižování emisí CO2 pro období po roce 2020."

Z analýzy Komise vyplývá, že cílů pro rok 2020 lze dosáhnout, a to s náklady, které jsou přiměřené a účelné. Potřebná technologie je totiž již k dispozici a její náklady jsou podstatně nižší, než se dříve předpokládalo. Zavedením této technologie by navíc měla vzniknout nová pracovní místa a vzrůst HDP a měli by z něj prospěch spotřebitelé i průmysl.

Celkově ušetří spotřebitelé na pohonných hmotách zhruba 30 mld. eur ročně a odhaduje se, že stanovené cíle by mohly zvýšit HDP v EU o 12 mld. eur ročně a výdaje na zaměstnanost o přibližně 9 mld. eur ročně. Díky předloženým návrhům by se do roku 2030 dalo ušetřit 160 mil. t ropy - v dnešních cenách přibližně 70 mld. eur - a přibližně 420 mil. t CO2.

Cíle pro rok 2020 vytvářejí jasné a stabilní právní prostředí pro investice a budou výrobce aut a dodavatele dílů stimulovat k dalším inovacím. Ještě více tak posílí konkurenční výhodu evropského automobilového průmyslu. Zavedení podobných standardů pro emise CO2 ve třetích zemích by zvýšilo poptávku po technologiích na snižování emisí CO2 a po úspornějších autech vyráběných v Evropě.

Návrhy budou předloženy Evropskému parlamentu a Radě k projednání a přijetí podle běžného legislativního postupu.

Zdroj:Logistika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů