Neděle, 14. července 2024

Renovace procesních kapalin pro obrábění

Renovace procesních kapalin pro obrábění

Firma Paramo získala z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA dotaci ve výši 3,957 milionu korun. Finance pardubický subjekt využije na vývoj ekologických obráběcích kapalin nové generace. Celkové náklady na projekt jsou 6,292 mil. korun.

Na základě smlouvy uzavřené s Technologickou agenturou ČR bude Paramo projekt řešit ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. "Nová generace procesních kapalin pro obrábění bude v maximální míře garantovat ochranu zdraví, ekologické požadavky a zaručovat maximální produktivitu při požadované kvalitě povrchu obrobků. V podnicích zabývajících se strojírenskou výrobou tak budou vytvořeny předpoklady ke zvýšení kvality životního prostředí," říká Jan Pavlík, vedoucí odboru vývoje a kvality Parama.

Součinnost oborů s ekologickým efektem

Navrhovaný projekt spojuje dvě oblasti průmyslu, a to aplikovanou chemii a strojírenství. Nejmodernější poznatky aplikované chemie budou interdisciplinárně využity ve strojírenské průmyslové výrobě v České republice. Formulace nových obráběcích kapalin spočine na výběru ekologicky šetrných aditiv. Minerální oleje nahradí oleje syntetické či rostlinné. V aditivačních přísadách již nebudou dnes běžně používané sekundární aminy a kyselina boritá. Vývoj bude založen na použití nově navrhovaných a vědecky podložených metodách zjišťování specifických dílčích vlastností procesních kapalin. Například schopnosti procesní kapaliny pronikat do zóny řezání, schopnosti procesní kapaliny vytvářet mazací film a antiadhézní schopnosti procesní kapaliny.

"Jde nám o to, aby nové kapaliny měly stejné vlastnosti jako produkty dalších světových výrobců a dodavatelů. Zvýšíme tak konkurenceschopnost českého průmyslu v rámci evropského prostoru," uzavírá Jan Palvík z Parama, hlavního řešitele úkolu.

Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů