Neděle, 14. července 2024

Češi a zpětný odběr elektra

Téměř 90 % Čechů považuje třídění elektroodpadu za přínosné pro životní prostředí. Přesto do zpětného odběru elektrozařízení vstupuje jen necelá polovina populace.

Češi a zpětný odběr elektra

Vyplývá to z posledního průzkumu realizovaného každé dva roky neziskovými organizacemi ASEKOL a ELEKTROWIN, jež se zabývají zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

Jak vysvětluje Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL, obecně lze říci, že zájem o ochranu životního prostředí se stále zvyšuje. S tím narůstá i zvýšená poptávka po informacích spojených s tříděním elektra. >>Podle průzkumu o ně tři čtvrtě populace stojí. Navíc se letos oproti minulému průzkumu z roku 2010 zvýšil počet lidí, kteří mají znalosti o zpětném odběru ze 45 na 83 %,<< dodává Hana Ansorgová.

Proč tedy dosud třídí jen necelá polovina lidí? Odpovědí může být i ochota lidí odnést či odvézt spotřebiče pouze do určité vzdálenosti. >>Lidé mají sběrná místa v průměru 4 km od bydliště. Většinou jsou však svolni vysloužilé elektro odvézt jen na poloviční vzdálenost,<< vysvětluje Taťána Pokorná ze společnosti ELEKTROWIN. Konkrétně sběrné dvory jsou vzdálené od bydliště v průměru 3991 m, což nesplňuje vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni překonat jak s malými (1279 m), tak s velkými (2479 m) spotřebiči.

Nezanedbatelný počet občanů oslovených v rámci průzkumu se na sběrných dvorech nebo v prodejnách elektra setkal s nekorektním jednáním. >>Občas obsluha požaduje za spotřebiče peníze, v prodejnách je zase odmítají přijmout, i když si člověk koupí nový spotřebič, ačkoliv jim to ze zákona mají umožnit,<< vyvsvětluje Hana Ansorgová. Pokud se lidé s obsluhou takových pracovišť nedokáží domluvit, měli by se obrátit na ASEKOL nebo ELEKTROWIN, kteří mohou zasáhnout a problém vyřešit.

Například 18 % občanů, kteří přišli vrátit elektroodpad do prodejny, poslala obsluha s výrobkem na sběrný dvůr. Dalším 5 % lidí, kteří elektro donesli na sběrný dvůr, bylo sděleno, že mají odpad vrátit v prodejně.

KDYŽ OBSLUHA SBĚRNÉHO DVORA ODMÍTNE NEKOMPLETNÍ SPOTŘEBIČ

V průzkumu také 60 % občanů uvedlo, že se museli na sběrném dvoře prokázat občanským průkazem, 29 % oslovených vidělo, jak si někteří lidé z odložených spotřebičů vymontovávají součástky.

To však může být oprávněnou příčinou odmítnutí na sběrných dvorech, neboť nekompletní spotřebiče se řídí regulativy zákona o odpadech, nikoli zákona o zpětném odběru. K tomu, že ze spotřebiče něco odebralo či jej před odevzdáním rozmontovalo, se přiznalo 8 % respondentů. Každý případ, kdy na sběrných dvorech lidé zažijí nějaké nepříjemné zkušenosti, je proto třeba individuálně hodnotit. Občané totiž často nevědí, jaká pravidla mají sběrné dvory nastavena pro zpětný odběr elektroodpadu.

VE SBĚRNÝCH DVORECH SKONČÍ 80 PROCENT ELEKTROODPADU

Obecně platí, že sběrné dvory jsou nejčastějším místem, kam lidé odnášejí své vysloužilé spotřebiče, 80 % veškerého elektroodpadu skončí právě tam. Je to dáno zejména tradicí, kterou sběrné dvory mají, i jejich četností. Lidé je navíc znají nejlépe ze všech sběrných míst. V průzkumu 82 % Čechů potvrdilo, že sběrný dvůr se v jejich obci nachází. Tato znalost se navíc každoročně zvyšuje, což dokazuje graf Znalost umístění sběrných dvorů v obci.

Stav, kdy jen necelá polovina občanů vrací vysloužilé elektro, není ideální. Ale je to pokrok oproti roku 2005, kdy zpětný odběr elektra v České republice začal. >>Složitější je však zpětný odběr drobných elektrospotřebičů, jako jsou mobily, varné konvice apod. K recyklaci se jich dostane jen necelých 25 %. Lidé stále velkou část z nich vyhazují do směsného odpadu,<< doplňuje Taťána Pokorná.

Vyhlídky zpětného odběru elektrozařízení jsou však nadále pozitivní. Z roku na rok dlouhodobě roste množství vytříděného elektroodpadu, lidé se o zpětný odběr zajímají a všímají si nových možností kolem sebe. Navíc se u mnoha typů spotřebičů změnil důvod jejich vyřazení. Často už to není touha po novém, výkonnějším modelu. Lidé si nové přístroje stále více kupují až tehdy, kdy staré skutečně doslouží. Právě to je správný, ekologický způsob myšlení.


Elektrospotřebiče, bez nichž si lidé neumí představit život (v %, zaokrouhleno)

spotřebič velmi by chyběl spíše by chyběl spíše by nechyběl vůbec by nechyběl
lednička 84 12 3 -
sporák 82 13 4 1
pračka 79 17 3 1
mobil (ne SmartPhone) 78 17 3 2
televizor 71 21 6 2
notebook 67 25 7 2
SmartPhone 65 19 13 1
vysavač 64 28 7 1
mikrovlnná trouba 62 28 8 2
rychlovarná konvice 60 30 8 2


Hlavní důvody vyřazování vybraných typů elektrospotřebičů (údaje v %)

elektrospotřebič porucha jiný důvod
mobilní telefon
2012 34 66
2010 49 51
2008 23 77
2006 24 76
sporák
2012 67 33
2010 69 31
2008 51 49
2006 39 61
notebook
2012 73 27
2010 41 59
2008 18 82
vysavač
2012 50 50
2010 59 41
2008 42 58


ZDROJ: MARKENT

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů