Neděle, 14. července 2024

Ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu se dohodla se zástupci podnikatelů na zlepšování ochrany životního prostředí

Ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu se dohodla se zástupci podnikatelů na zlepšování ochrany životního prostředí

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba dnes podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci se zástupci Hospodářské komory České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky.

"Memorandum, které dnes podepisujeme, je přelomové nejen z hlediska každodenní práce obou ministerstev a zástupců byznysu. Dohodou mezi životním prostředím a průmyslem jasně deklarujeme, že obě oblasti mohou nejen vedle sebe existovat bez toho, aby se vzájemně omezovaly, ale také že mohou aktivně spolupracovat. Jsem rád, že obě ministerstva našla shodný pohled na problematiku, která se týká jich obou. Nebylo to tak vždy a zvláště pan Bursík a jeho destruktivní politika založená na permanentní nedohodě vedla ke zvětšování třecích ploch mezi rezorty životního prostředí a průmyslu. Fakt, že Memorandum má smysl, dokazuje i podpis zástupců podnikatelů, tedy Hospodářské komory České republiky a Svazu průmyslu a dopravy České republiky," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Všechny strany, které Memorandum podepsaly, se zaměří na nové právní předpisy, změny dosavadních norem v oblasti životního prostředí jak na národní, tak i evropské úrovni a také na národní strategické koncepce v oblasti životního prostředí, které mohou mít praktický dopad nejen na ochranu životního prostředí, ale i na český průmysl a podnikatelskou sféru obecně. Účelem Memoranda je těsná vzájemná spolupráce při řešení zásadních environmentálních a strategických oblastí České republiky a Evropské unie s důrazem na vyváženost ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů.

"Memorandum povede k zefektivnění spolupráce klíčových partnerů na straně průmyslu a veřejné správy a zároveň zvýší konkurenceschopnost českých firem a ochranu životního prostředí. Právě svou mezinárodní konkurenceschopnost potřebují české podniky nutně posílit, aby za hranicemi Česka uspěly. Proto také přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu v březnu s Exportní strategií ČR, která pomáhá českým firmám prosadit se v zahraničí, zejména na mimoevropských trzích. Česká ekonomika je na vývozu závislá a tak musí stát podnikům vytvořit, co nejlepší podmínky," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Ministrovi dávají za pravdu čísla, která už nyní potvrzují, že schválená exportní strategie výrazným způsobem českému vývozu pomáhá. Meziročně se například zvýšil o více než třetinu export do tzv. prioritních zemí a o 12 procent do tzv. zájmových zemí.

Memorandum nahrazuje a rozšiřuje původní Dohodu Ministerstva životního prostředí se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, která již neodpovídala aktuálnímu stavu a prioritám resortu.

"Dnešním podpisem memoranda o vzájemné spolupráci se naplňuje dlouhodobý záměr všech zúčastněných, aby byly koordinovány společné postupy v oblasti životního prostředí pro průmysl a průmyslu pro životní prostředí. Jsem velmi rád, že dvě největší organizace zastupující podnikatelskou veřejnost v zemi, a to Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy, s oběma ministerstvy toto memorandum zastřešují," říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

"Memorandum považuji za strategický průlom, neboť hlavní dva hráči byznysu se dokázali dohodnout s dvěma klíčovými ministerstvy na pravidlech spolupráce. Podstatné bude jeho naplňování v praxi. Proto je pro nás zásadní, že součástí dohody je akční plán, který jsme chtěli co nejkonkrétnější a díky němuž můžeme vyhodnocovat výsledné efekty. Již nyní považuji za příznivý příslib, že budou vyvažována environmentální a ekonomická rozhodnutí," uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Hlavními pozitivy Memoranda pro Ministerstvo životního prostředí jsou urychlení přípravy nových právních předpisů a aktivnější zapojení Ministerstva životního prostředí u zásadních legislativních aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu s dopadem na životní prostředí, ekonomiku a podnikatelské prostředí. Dále zefektivnění revize stávajících právních předpisů a možnost získat relevantní informací od spolupracujících stran. V neposlední řadě se Memorandum týká eliminace a zefektivnění vzájemné komunikace.

Memorandum zajišťuje rámec spolupráce všech dotčených subjektů v zásadních prioritách resortu životního prostředí, a to zejména ve zjednodušení přístupu průmyslových podniků k dotacím z Operačního programu Životní prostředí. Dále se týká provádění auditů environmentální legislativy za účelem snížení administrativní a finanční zátěže podnikatelské sféry. Předmětem dohody je také zpracování informací o míře souladu Státní energetické koncepce ČR, Surovinové politiky ČR, Státní politiky životního prostředí a Politiky ochrany klimatu v ČR z hlediska základních cílů a způsobu jejich naplňování. Zúčastněné strany budou spolupracovat při tvorbě evropské a české legislativy v oblasti obchodování se skleníkovými plyny po roce 2012 včetně aukcí povolenek a přerozdělování finančních prostředků z aukcí. Soukromý sektor má Memorandem přislíbenou těsnější spolupráci s oběma ministerstvy větší zapojení do spolurozhodování.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů