Neděle, 14. července 2024

ČSÚ: Stavy drobné zvěře v ČR klesly za pět let o desítky pct

ČSÚ: Stavy drobné zvěře v ČR klesly za pět let o desítky pct

Stavy drobné zvěře v Česku v posledních pěti letech klesly o desítky procent, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Například počty koroptví byly loni téměř poloviční než v roce 2007, zajíců za stejné období ubylo takřka o pětinu. Mezi hlavní příčiny tohoto trendu podle myslivců patří změny v krajině, intenzivní zemědělství či tlak predátorů, kterých naopak přibývá.
Zatímco na jaře 2007 čítaly počty koroptví takřka 74.000 kusů, loni jich bylo již jen necelých 40.000. Stavy zajíců dosahovaly před pěti lety 327.000 kusů, předloni jich bylo 269.000.
Podle Josefa Pubala z Českomoravské myslivecké jednoty ubývá drobné zvěře dlouhodobě. "Zmizely meze a remízky, které poskytovaly zvěři nejen úkryt, ale i potravu. Velké lány technických plodin naopak poskytují ideální prostředí pro predátory," řekl ČTK. Myslivci se snaží drobné zvěři pomáhat. Například vysazují koroptve, udržují zvěřní políčka či zakládají remízky, jejich možnosti jsou však omezené.
Postřiky ničí většinu plevelů, které byly obživou zajíce, divokého králíka nebo srnčí zvěře. Insekticidy pak drobný hmyz, který byl důležitou složkou potravy pro koroptve a bažanty, uvedl Pubal. Ze statistiky vyplývá, že naopak přibývá například divokých prasat či lišek.
Černá zvěř se podle Pubala dnes pravidelně objevuje v lokalitách, kde byl ještě před několika lety její výskyt zcela výjimečný. Z lesů se divoká prasata přestěhovala do řepkových a kukuřičných polí, kde mají dostatek potravy a jsou v bezpečí.Díky tomu rostou škody na zemědělských kulturách, ale také tlak na ostatní druhy zvěře. Zvyšuje se zároveň nebezpečí epidemie prasečího moru a jeho přenosu na domácí chovy prasat.
Podle signatářů nedávno vzniklé petice za zlepšení stavu zemědělské krajiny se druhová rozmanitost v Česku stále snižuje a současné zemědělství neplní ani svoji krajinotvornou roli. Rozsáhlé polní celky s nevhodným hospodařením zvyšují erozi půdy. Každoročně tak Česko ztrácí ornou půdu v hodnotě několika miliard korun a obrovské škody vznikají také obcím při odstraňování následků eroze. Splachy půdy a agrochemikálií navíc znehodnocují vodní zdroje.
"Pokud se rychle nezačneme starat o to, jaký ráz má naše zemědělská krajina a nezačneme s potřebnými změnami, bude drobná zvěř na našich polích spíše raritou a naše děti se budou na koroptev a zajíce moci dívat jen v ZOO," podotkl Pubal.
Od roku 2014 má začít platit v EU nová společná zemědělská politika a v následujících měsících budou finišovat jednání o její podobě. Návrh reformy představila EK loni v říjnu, české zemědělce ani představitele státu příliš nenadchl. K tomu, aby mohly návrhy komise začít platit, je musí schválit členské státy a Evropský parlament.
Podle české vlády některá opatření v návrhu budoucí společné politiky směřují proti snahám, aby byla zemědělská politika spravedlivější, průhlednější a méně byrokratická. Česku se nelíbí zejména návrh, podle něhož by 30 procent plateb bylo vázáno na dodržování přísných ekologických pravidel a pro Česko by znamenalo nechat ležet asi 250.000 hektarů půdy ladem.


Jarní stavy hlavních druhů zvěře

2007 2008 2009 2010 2011
Jelení 28.977 29.266 29.895 30.829 30.838
Daňčí 23.964 25.067 25.701 26.415 26.611
Mufloní 20.510 20.182 20.738 21.185 21.294
Srnčí 310.920 318.252 318.271 312.262 302.206
Černá 56.986 57.770 57.880 60.389 59.295
Zajíci 326.909 328.698 308.258 289.400 268.898
Kachny 114.992 123.290 118.897 119.983 120.144
Koroptve 73.629 73.931 63.931 47.746 39.706
Bažanti 283.700 272.608 245.123 224.814 210.700


Zdroj: ČSÚ


Petr Majer

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů