Neděle, 14. července 2024

Do Indie za obchodem! Perspektivní obory: Energetika, doprava a environmentální technologie

Do Indie za obchodem! Perspektivní obory: Energetika, doprava a environmentální technologie

Českému exportu do Indie vévodí automobilové komponenty (19 %) a strojírenské výrobky. Tamnímu trhu však chybí 25 % elektrické energie, kvalitní dopravní infrastruktura, stejně jako čisté životní prostředí. Znečištění řek, ale i ovzduší, nahrává českým firmám v oblasti environmentálních technologií. Téměř 80 % dodávek vody se v Indii stává vodou odpadní! Indie je devátým největším trhem civilní letecké dopravy na světě, jehož letku je potřeba zmodernizovat a rozšířit dle plánů indické vlády na léta 2012-2017, to je bezpochyby další obchodní příležitostí. Pokles tempa HDP Indie, domácí spotřeby a investic, a zároveň růst inflace (u potravin dokonce o 17 %) neodradily zájem 130 indických firem účastnit se letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. U této příležitosti uspořádalo CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU společně s partnery seminář věnovaný přístupu českých firem na třetí trhy s důrazem na Indii.

upravena_1.jpgŘeditelka Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Věra Venclíková nastínila základní principy pomoci při zpracování zahraničních projektů. Poradila firmám, jak hledat partnery a vyhnout se nesčetným rizikům. Upozornila, že rizikům je možné předcházet s pomocí efektivní analýzy daného regionu a trhu. "Proto je potřeba již v podnikatelském záměru počítat s kontrolními mechanismy, které případná rizika pomohou snížit", uvedla Venclíková. Rizikům podnikání se bude také věnovat elektronická brožura Podnikatelské partnerství, jejíž zveřejnění chystá platforma letos na podzim. Dále se věnovala financování investic v rozvojových zemích a informovala, že Česká republika podporuje vznik české rozvojově finanční instituce, která by mohla být dcerou ČEB, a zároveň součástí EDFI (European Development Finance Institutions). "První pilotní projekt by mohl být spuštěn v roce 2014. Do té doby se mohou čeští podnikatelé obracet na EDFI", dodala na závěr.

Jiří Hansl, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory České republiky, informoval účastníky o Evropském podnikatelském a technologickém centru v Indii (EBTC), které má sídlo v Dillí a další tři regionální pobočky (Bangalore, Bombaj a Kalkata). EBTC pomáhá evropským podnikatelům při přístupu na indický trh v následujících oblastech - biotechnologie, energetika, doprava/logistika a technologie pro životní prostředí. Hospodářská komora České republiky letos pomůže českým podnikatelům vyjet do Indie celkem na čtyři celoevropské obchodní mise ve výše uvedených oblastech. Komora spolu s EBTC pomůže českým podnikatelům zorganizovat schůzky s obchodními partnery, ale i přijetí na ministerstvech a jiných institucích. Hansl upozornil na oblast biotechnologií, které Indii posouvají na třetí příčku největších výrobců v této oblasti na světě. Na závěr informoval o říjnové obchodní misi v oblasti technologií pro životní prostředí, kterou Komora spolu s EBTC chystají uspořádat u příležitosti indického summitu věnovanému vodohospodářství. "To je také jedna z oblastí, kde české firmy mohou využít nové obchodní příležitosti, neboť 80 % dodávek vody se stává automaticky vodou odpadní", informoval Hansl.

upravena_2_2.jpgIvan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Mumbaj informoval o indické ekonomice, kultuře a obchodních příležitostech na indickém trhu. Dle Kameníka je české strojírenství v Indii známé, nicméně je v Indii vystaveno vysoké celosvětové konkurenci. "Indie si již může vybírat. Tamní firmy dnes umí vyrábět například kvalitní automobily, vrtulníky, letadla a provádět kosmický výzkum", zdůraznil Kameník. Mají-li české firmy zájem obchodovat s Indií, mohou konzultovat seznam indických partnerů na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který Kameník pomohl sestavit. Za největší obchodní příležitosti pro české firmy označil investice do zkvalitnění infrastruktury, sektor energetiky (a také jádro) a zdravotnictví. Upozornil i na obchodní příležitosti v oblasti subdodávek pro tamní letecký průmysl v souvislosti s plánem indické vlády. Za hlavní výzvy při vstupu na tamní trh považuje přebujelou byrokracii, korupci a slabou infrastrukturu. "V obchodních vztazích, ale i v kontaktu se státní správou, potřebují čeští vývozci jen a jen trpělivost", zdůraznil. To dokazuje dle dotazníkových šetření u exportérů, že první dodávky jsou realizovány teprve 20-25 měsíců po navázání kontaktů. Na závěr Kameník informoval o chystaných misích do Indie, výběrem potravinářská mise 8.-12. října, propagace českého piva (29. října - 2. listopadu), lednová výstava obráběcích strojů IMTEX a březnová mise na strojírenský veletrh India Engineering Sourcing Show 2013.


Dokumenty ke stažení zde

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů