Úterý, 23. července 2024

Tříděný sběr odpadu v Brně

Tříděný sběr odpadu v Brně

Brně má občan možnost třídit odpad do barevných kontejnerů a na sběrná střediska odpadů (SSO) či shromažďovací místa odpadů (SMO).

Počet barevných kontejnerů v Brně rok od roku roste a tak mají občané ke třídění odpadu stále kratší cestu. Novinkou jsou podzemní kontejnery vybudované v centru města, kde není prostor pro klasické barevné kontejnery. Jedno stanoviště se skládá ze tří kontejnerů umístěných pod úrovní terénu se třemi vhozy nad úrovní chodníku určenými pro sběr papíru, PET a skla.

Svoz vytříděného odpadu obstarává společnost SAKO Brno, a.s. speciálními vozidly s nástavbou, ve kterých je odpad lineárně stlačován. Odděleně sváží tříděný odpad z barevných kontejnerů.

Obsah modrých (papír), žlutých a drátěných (PET, nápojové kartony, hliníkové plechovky) končí na pásu nové dotřiďovací linky komplexu Odpadového hospodářství Brno. Rovněž papír a PET ze sběrných středisek a z podzemních kontejnerů končí v této dotřiďovací lince, kam jej dovezou vozidla pro svoz velkoobjemových kontejnerů.

Sklo je sváženo speciálním vozidlem s dělenou korbou pro oddělený svoz skla bílého a barevného, které je dále dopravováno na přetřídění do skláren.

Přetříděná část textilu je určena pro humanitární účely a pro další zpracování.

Železný šrot je předáván k dalšímu využití jako vstupní surovina pro výrobu železa a oceli.

Pěnový polystyren je ve velkých vacích (bigbag) dopravován do výrobny jako plnivo provýrobu lehčených betonů. Bioodpad (posečená tráva, ořezané větve, zbytky zeleniny a ovoce, skořápky od vajíček, čajové sáčky...) je odvážen do brněnské kompostárny.

Stavební sutě jsou předávány k recyklaci pro znovupoužití ve stavebnictví.

Staré a dosloužilé elektrospotřebiče (televize, lednice, sporáky, telefony, vysavače, fény), zářivky, baterie se ve zpracovatelských závodech rozebírají a třídí se na využitelné suroviny (kovy, plasty) a odborně se odloučí nebezpečné látky (rtuť, chlorofluorouhlovodíky...).

tříděné odpady do sběrných nádob
papír modrý kontejner
umístěný i na SSO a SMO
podzemní kontejner
PET láhve, nápojové kartony
a hliníkové obaly od nápojů
žlutý nebo drátěný kontejner
umístěný i na SSO a SMO
podzemní kontejner
sklo bílé zelený kontejner pro sběr bílého skla
podzemní kontejner
sklo barevné zelený kontejner pro sběr bílého skla
podzemní kontejner
železo velkoobjemový kontejner na SSO a SMO
textil bílý kontejner
hliník popelnice 240l na SSO a SMO
pěnový polystyren bigbag na SSO a SMO
bioodpad velkoobjemový kontejner na SSO a SMO
stavební suť velkoobjemový kontejner na SSO a SMO
zpětně odebíraná elektrozařízení
dojdou také materiálové využití
E-domek na SSO a SMO

ZDROJ: SAKO Brno, a.s.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů