Neděle, 14. července 2024

Z Agrosalonu Země živitelka 2012

Letošního veletrhu se zúčastnilo 353 přímých vystavovatelů a 186 tzv. spoluvystavovatelů

Z Agrosalonu Země živitelka 2012

Když člověku táhne na čtyřicítku, dá se o něm říci, že už je dospělý a zralý, i když je samozřejmě pravda, že člověk se učí a vyrovnává se změnami celý život. Dá se to říci také o takové významné veletržní a výstavní akci, jakou je u nás mezinárodní agrosalon Země živitelka.

"Živa", jak jí přezdívají obyvatelé Českých Budějovic, kde se letos ve dnech 30. srpna až 4. září konal už její 39. ročník, má za sebou již hodně bohatou historii, v níž byla svědkem a dokladem různého chápání a provádění zemědělské politiky, ale s tím také snah, představ potřeb a možností, jakými disponovalo zemědělství u nás a jinde ve světě - to proto, že akce se už brzy po svém vzniku počátkem 60. let minulého století stala mezinárodní.

Letošního veletrhu se zúčastnilo 353 přímých vystavovatelů a 186 tzv. spoluvystavovatelů (tato kategorie je důležitá proto, že kromě samotného vystavovatele se zúčastnil i jeho společník, resp. prodejní firma, v případě zahraničních vystavovatelů pak i firmy, které je v ČR zastupují anebo pro ně provádějí servis). Kromě podniků a organizací od nás byly zastoupeny firmy z Austrálie, Belgie, Běloruska, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Ukrajiny a USA.

Velmi široká nomenklatura

Nomenklatura Země živitelky je hodně široká - zahrnuje celou oblast rostlinné a živočišné výroby, techniku pro zemědělství, obnovu a rozvoj venkova, lesní a vodní hospodářství, tvorbu a ochranu životního prostředí, ekologické technologie a stavby a také exponáty z oboru alternativních zdrojů energie, bioprodukty a expozice věnované poslání a rozvoji družstevnictví jak zemědělského, tak výrobního, souvisejícího se zemědělstvím a potravinářstvím. Tolik k nomenklatuře obecně: seznam jednotlivých jejích položek totiž přesáhl stovku, neboť byl dost podrobný - uveďme jako příklad, že stroje a zařízení v ní byly vedeny v několika položkách - pro rostlinářství, pro živočišnou výrobu, pro konzervaci a skladování, pro dopravu a manipulaci, a to kromě položek traktory nebo malá zemědělská mechanizace a zemědělská technika obecně.

Jako již tradičně největší rozlohu jak uvnitř pavilonů, tak na volných plochách zaujímaly zmíněné stroje a zařízení pro zemědělství. A právě z oboru zemědělské techniky bylo přihlášeno nejvíce exponátů do soutěže o Zlatý klas, která oceňuje vynikající a progresivní exponáty, a to v soutěžní skupině Mechanizace (ostatní soutěžní skupiny byly Rostlinářství, Živočišná výroba, Potřeby a služby zemědělství a Potravinářství a zpracovatelský průmysl).

Zetor získal Zlatý klas s kytičkou

Ze šesti exponátů přihlášených do soutěže v kategorii Mechanizace získaly tři exponáty Zlatý klas a jeden dokonce mimořádně vysoké ocenění, a to Zlatý klas s kytičkou. Tím byl traktor Zetor Forterra HSX modelové řady 100, 110, 120, 130, 140, vystavovaný firmou Zetor Tractors z Brna. Jde o letošní novinku tohoto výrobce. Vyznamenaný stroj je univerzální traktor určený pro zemědělské práce. Hlavním inovačním prvkem je u něho nová reverzační převodovka se systémem HSX. To je plynulá automatická reverzace, která výrazně přispívá k vyšší produktivitě a pohodlí při ovládání stroje. Reverzace je řazena pod zatížením (tzv. Power Shuttle). Elektronický systém převodovky obsahuje i management ovládání vývodového hřídele, přední hnané nápravy a třístupňového násobiče krouticího momentu. Traktor je vybaven unikátním systémem automatické regulace tříbodového závěsu HitchTronic. Motor traktoru zásluhou 16ventilové techniky splňuje náročné exhalační požadavky (Stage IIIB) a dosahuje nižší s potřeby, což je příznivé z hlediska ochrany životního prostředí.

Konkrétně to znamená, že se dá ušetřit až 2,9 litru paliva za hodinu, přičemž motor dosahuje maximální výkon 100 kW (což je zvýšení o 8 % oproti dříve používaným motorům). Motor se vyznačuje 34% stupněm převýšení točivého momentu a vydrží až 8000 motohodin. Měrná spotřeba paliva je 238 g/kWh, jak bylo zjištěno testem Power Mix, a tím se řadí traktor mezi evropskou špičku.

Vysoké ocenění udělila brněnskému Zetoru hodnotitelská komise pro mechanizaci složená ze zástupců Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů a Výzkumného ústavu zemědělské techniky.

Novinka se již sériově vyrábí

Jednou z podmínek udělení Zlatého klasu je ta, že oceněný výrobek se musí do roka od získání ocenění objevit na trhu zemědělské techniky, protože jinak by mu byl Zlatý klas odňat. V případě Zetoru Forterra HSX toto nehrozí, protože ten se již od letošního června sériově vyrábí a do konce tohoto roku opustí brány výrobního závodu 400 kusů. V příštím roce se plánuje výroba 900 kusů. Objednávek je samozřejmě nejvíce od českých zemědělských podniků, ale přišly už i z Velké Británie, Nizozemska, Polska a USA.

Další Zlaté klasy v oboru Mechanizace obdržely:

- nosič nástaveb Mega 33 s hydraulickým pružením a nuceným řízením náprav, s vanou dozadu sklápěnou a velkoobjemovou nástavbou a rolovací plachtou - exponát Zemědělské a dopravní techniky z Nového Veselí, na němž spolupracovala Fakulta strojního inženýrství VUT Brno;

- samochodná sklízecí řezačka Krone Big X 700, vystavená firmou Liva Představice, přičemž výrobcem je Maschinenfabrik Bernard Krone z Německa;

- kolový traktor Claas Arion 900, exponát firmy U+M Servis Třeboň, jehož výrobcem je Claas KGaA-mbH z Harsewinkelu v SRN.

Atestace nemožná bez formálních pokynů?

Za zmínku stojí i okolnost, že v kategorii Potřeby a služby zemědělství nebyl udělen žádný Zlatý klas. Proč se tak stalo? Přitom byla podána jedna přihláška. Šlo o profesionální upínací systém vyvinutý (a již v praxi používaný) firmou Simem z Trhových Svin. Když nám bylo upínání ve stánku této firmy předvedeno, dlužno podotknout, že oproti dosud používaným způsobům při něm nehrozí nebezpečí úrazu obslužného pracovníka, dověděli jsme se, že přihláška byla hodnotitelskou komisí zamítnuta proto, že zástupce Ministerstva zemědělství a výživy ČR v ní namítl, že systém nebyl dosud (formálně) atestován. Proč se tak stalo, vysvětlil nám šéf stánku Simemu: o atestaci firma požádala dvě instituce, jednu českou (kterou nejmenoval) a druhou zahraniční, a to známou a renomovanou německou organizaci zabývající se atestacemi a řízením kvality - TÜV SÜD. Česká firma vůbec neodpověděla a z TÜV do Trhových Svin napsali, že pro atestaci by potřebovali pokyny a řád, které by mělo vypracovat Mini sterstvo zemědělství a výživy ČR... Nepřípomíná to trochu pohádku o slepičce, jak kohoutkovi sháněla kapku vody? Doufejme, že se tuto byrokratickou překážku (anebo něčí lhostejnost či pohodlnost?) podaří spíše dříve než později odstranit a že v tomto případě kohoutek nepojde žízní.

Velká pozornost věnovaná půdě a životnímu prostředí

Každý další ročník Živitelky je alespoň zčásti něčím specifický, čím se odlišuje od ročníků předchozích. Ten letošní se podle našeho názoru vyznačoval více než dříve výraznými ohledy na přírodu, na půdu, snad i větší úctou k ní. Důraz na ekologické zřetele a na správné hospodaření s půdou jakožto nenahraditelným základem zemědělské výroby se projevoval nejvíce v expozicích věnovaných rostlinné a živočišné výrobě, ale také u technických exponátů. Vždyť k čemu by byly sebedokonalejší stroje, kdyby se pohybovaly po špatně obhospodařovaném půdním podkladu anebo kdyby měly zpracovávat plodiny, které vyrostly na nedobře obhospodařovaném poli anebo louce, a nemají proto takové kvality, jaké od nich člověk požaduje? Tematika čističek vody, udržování kvality půdního fondu anebo zabraňování erozi apod. byla zastoupena v mnoha expozicích.

Oceněná věda

Mnoho pozornosti bylo na výstavě letos věnováno vědě ve službách zemědělství. Projevilo se to mimo jiné tak, že v hodnotitelské skupině soutěže o Zlatý klas "Rostlinná výroba" získala toto ocenění nikoliv např. nová odrůda osiva, jako tomu bylo v minulých letech (i když nové odrůdy se samozřejmě vystavovaly i letos), nýbrž publikace vydaná firmou Ing. Petr Baštan z Olomouce s názvem "Rostliny čeledi Fabaceae LINDL (bobovité) České republiky". Kniha podává souhrnnou informaci o širokém potenciálu jejich využití, o konzervaci a uchovávání genetických zdrojů těchto zemědělsky a potravinářsky důležitých rostlin pro zkvalitňování šlechtitelského fondu.

Významné jsou v ní zejména nové informace o možném využití méně známých a komerčně dosud omezeně využívaných druhů k přímému pěstování a využití ve směskách, včetně ozelenění sadů a vinic. Publikace je zároveň dobře využitelná pro vzdělávání i pro praktické využívání v zemědělské výrobě s pozitivním dopadem na agrobiodiverzitu.

AUTOR: Stanislav Kahuda

Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů