Neděle, 14. července 2024

Při veřejném rozbíjení desítek zářivek došlo k uvolnění nebezpečného množství toxické rtuti

Organizátoři soutěže "ČeskoSlovensko má talent" ohrozili porotu a diváky

Při veřejném rozbíjení desítek zářivek došlo k uvolnění nebezpečného množství toxické rtuti

Nezisková společnost EKOLAMP, která se zabývá ekologickým sběrem a recyklací osvětlovacích zařízení, dnes požádala Českou inspekci životního prostředí o prověření postupu likvidace nebezpečného odpadu, který vznikl při natáčení pořadu ČeskoSlovensko má talent odvysílaného v neděli 14. října 2012 na televizním kanálu Prima Family: www.iprima.cz

V rámci exhibice bojového umění indická skupina Bir Khalsa Group na pódiu rozbila desítky úsporných světelných zdrojů, které obsahují toxickou rtuť. Té je sice v zářivkách jenom malé množství, ale při rozbití většího počtu mohou ohrozit lidské zdraví. Zákon o odpadech definuje postupy a oprávněné osoby, které jsou zodpovědné za odbornou likvidaci osvětlovacích zařízení, aby nedocházelo k úniku zdraví ohrožujících látek. "Vystoupení ohrozilo několik stovek diváků v hledišti, kteří byli vystaveni jak výparům rtuti, tak úlomkům skla ze zářivek, které je velmi jemné a ostré," říká Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP.

EKOLAMP považuje za správné zahájit správní řízení s organizátorem soutěže, který takové vystoupení povolil. "Nejen že došlo k ohrožení poroty a diváků, ale vystoupení mohlo v divácích vzbudit mylný dojem, že jakékoliv nakládání s úspornými světelnými zdroji je bezrizikové a pro okolí nijak nebezpečné. Je tomu právě naopak, tyto světelné zdroje je třeba odevzdat k odborné likvidaci a rozhodně se nesmějí rozbíjet či jinak neodborně rozebírat. V případě, že dojde při manipulaci k rozbití zářivky, je nutné se zbytky manipulovat jako s nebezpečným odpadem," vysvětluje Radoslav Chmela.

Samotná rtuť ve světelných zdrojích je neškodná, nebezpečí pro zdraví představuje jen ve větším množství při neodborné likvidaci, jako nám ukázala show. "Zářivku je třeba považovat za elektroodpad - podobně jako mobilní telefony, počítače nebo televize. I ty obsahují řadu toxických látek, které musí být odborně recyklovány," doplňuje Chmela.

Rtuť se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém množství (cca 2-5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více, ale ve větších koncentracích formou výparů je nebezpečná. "Při náhodném rozbití zářivky je třeba místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora," uzavírá Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP.

Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů